do bản Ministro Qt nó chứa các libs khá lớn của Qt ( chắc khoảng vài chục MB ) mà nó cài vào cứ đòi download qua mạng, ai có bản full có thể cho mình xin đc không