Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Đổ Dữ Liệu Vào DropDownList trong GridView

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  66

  Post Đổ Dữ Liệu Vào DropDownList trong GridView

  mình đang làm web đơn giản là có 1 gridview, được load dữ liệu từ cột
  CongViec(maCongViec,TenCongViec,MaLoaiCongViec). trong GridView có 1 DropDownList chứa TenLoaiCongViec từ bảng LoaiCongViec(MaLoaiCongViec,TenLoaiCongViec). Như vậy mình sẽ phải cho dữ liệu vào dropdownlist thế nào.mong các bạn giúp
  Code design
  Code:
  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False">
                  <Columns>
                    <asp:BoundField DataField="MaCongViec" HeaderText="Mã Công Việc" />
                    <asp:BoundField DataField="TenCongViec" HeaderText="Tên Công Việc" />
                    <asp:TemplateField HeaderText="Loại Công Việc">
                      <ItemTemplate> 
                        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Width="150" >
                        </asp:DropDownList>
                      </ItemTemplate>
                    </asp:TemplateField>
                  </Columns>
                 </asp:GridView>
  Code load
  Code:
  Public Function getList(ByVal q As String)
      Dim conn As SqlConnection
      Dim da As SqlDataAdapter
      conn = New SqlConnection("Server =(local);Integrated Security = True;Database = MoTaCongViec")
      da = New SqlDataAdapter(q, conn)
      Dim ds As DataSet
      ds = New DataSet
      conn.Open()
      Try
        da.Fill(ds)
      Catch ex As Exception
      End Try
      conn.Close()
      Return ds
    End Function
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
      GridView1.DataSource = getList(" select * from Cong_Viec")
      GridView1.DataBind()
  
  
  
  
    End Sub

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Cái nè bạn cần phải dùng hàm Findcontrol để lấy ra được cái dropdownlist trong gridview.

  Khi bạn Bind dữ liệu cho gridview xong, thì duyệt toàn bộ các hàng, với mỗi hàng thì dùng hàm Findcontrol=>ép kiểu về dropdownlist. Sau đó, gán source cho cái dropdownlist kia là ok.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  66

  mình làm dc rồi và post lên lun henh
  Code:
  <asp:TemplateField HeaderText="Loại Công Việc">
                      <ItemTemplate> 
                        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" Width="150" OnLoad="DropDownList1_load">
                        </asp:DropDownList>
                      </ItemTemplate>
                    </asp:TemplateField>
  Code:
   Protected Sub DropDownList1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
      Dim ddl As DropDownList = CType(sender, DropDownList)
      ddl.DataSource = getList("select * from Loai_Cong_Viec")
      ddl.DataTextField = "TenLoaiCongViec"
      ddl.DataValueField = "MaLoaiCongViec"
      ddl.DataBind()
    End Sub
  Nhưng mình vẫn còn 1 vần đề là làm sao để dropdownlist.text="[du lieu LoaiCongViec mà load từ cột CongViec vào nhỉ]"

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  hi. Chính là do bạn viết cái load dữ liệu trong sự kiện load của dropdownlist nên ko làm được việc đó. Còn nếu muốn tùy chỉnh load gì đó, thì bạn làm theo cái cách tớ bảo ấy. Đó là:
  +đổ dữ liệu cho gridview ngon lành trước đã.
  +Duyệt từng hàng của gridview
  +trên mỗi hàng thực hiện 2 việc:
  1.lấy ra tên công việc ở cột cv of gridview. Cái này dùng FindControl("label hiển thị tên công việc").
  2.Lấy ra dropdownlist trên hàng của gridview. Sau đó Fill Data cho dropdownlist theo cái tên cv lấy ở bước 1.

  thế là xong. bạn thử coi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  66

  Nếu mình đoán ko lầm thì ý của bạn là vậy phải ko
  Code:
  GridView1.DataSource = getList(" select * from Cong_Viec")
      GridView1.DataBind()
      Dim row As GridViewRow
      Dim ddl As DropDownList
      For Each row In GridView1.Rows
        ddl = CType(GridView1.Rows(row.RowIndex).Cells(2).FindControl("DropDownList1"), DropDownList)
        ddl.DataSource = getList("select * from Loai_Cong_Viec")
        ddl.DataTextField = "TenLoaiCongViec"
        ddl.DataValueField = "MaLoaiCongViec"
        ddl.DataBind()
      Next
  mình mới chỉ viết asp ngày hum nay là ngày t2 à,bạn nói rõ hơn cho mình hiện cái text ban đầu dc ko,mình muốn giống như combobox trong winform là combobox.text="abc" là hiện dc,nhưng cái này mình đặt ddl.text="abc" thì lỗi ,thanks

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  9

  Mặc định Đổ Dữ Liệu Vào DropDownList trong GridView

  Code:
  foreach (GridViewRow row in gridview1.Rows)
      {
        DropDownList ddl = (DropDownList)row.FindControl("drodownlist1");
        ddl.DataSource = datasource;
        ddl.DataTextField = "text";
        ddl.DataValueField = "value";
        ddl.DataBind();
      }
  các bạn duyệt từng dong của gridview đó sau rồi tìm cái dropdownlist đó là được

Các đề tài tương tự

 1. Cách lấy dữ liệu từ dropdownlist được lồng trong gridview
  Gửi bởi nguyenhuybl46 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-06-2013, 07:53 PM
 2. Thêm dòng mới có chứa dropdownlist trong Gridview
  Gửi bởi hc1987 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-10-2012, 05:00 PM
 3. DropDownList trong Gridview
  Gửi bởi vodanh1428 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 03-12-2011, 11:29 AM
 4. Sử dụng checkbox, dropdownlist + ajax trong Gridview
  Gửi bởi pvtam2a trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-05-2011, 08:26 PM
 5. Vấn đề Dropdownlist trong Gridview
  Gửi bởi vietchip09 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-03-2010, 05:14 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn