mình copy bản Qt đã đc cài đặt vào thư mục D:\qt thì khi chạy nó báo lỗi
please add a qt version in tools
sau đó vào tool/option thì nó báo là
Qt version is not properly installed, please run make install


ai giúp mình configure với

mình chạy trên windows 7 32bit