"Bóp đi ... Bóp đi...", cô gái bán 'bóp' lanh lảnh rao."Bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái bóp bên phải giá như nhau, bóp da 3 ngàn, bóp lông 5 ngàn, bóp trong 7 ngàn... Bóp đi! Bóp đi!". Một anh thanh niên lại gần hỏi: - Bóp nào là rẻ nhất? Cô gái ráo hoảnh: - Bóp em rẻ nhất!

Sưu tầm!