Bác nào cho em hỏi giải thuật biến đổi hàm mũ trên ảnh là như thế nào vậy