Mình cần tạo 1 file setup có prerequisite bao gồm IE8. Mình dùng BMG (bootstrapper manifest generator) để tạo package cho VS 2010 nhưng vẫn chưa thành công, không check được máy đã cài IE8 hay chưa.

Check registry thì dường như không được vì ko thấy lưu version trong registry hoặc mình chưa tìm ra.
Cách dễ thấy nhất là check file mshtml.dll trong C:\Windows\system32 vì nó lưu version của IE. MÌnh mới xài BMG nên ko quen, bạn nào rành mảng này giúp mình với. Dự án gấp lắm rồi.

Thanks trước.