Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi compile trong dev-c

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Bài viết
  10

  Question Lỗi compile trong dev-c

  Mình có đoạn code sau:
  Code:
  #include<malloc.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  typedef int ElementType;
  typedef struct PhanSo{
  	ElementType Tu;
  	ElementType Mau;
  	PhanSo *Next;
  };
  typedef PhanSo *Position;
  typedef Position List;
  typedef struct ketqua{
    Position a;
    Position b;
  };
  
  /*Tao danh sach rong*/
  void MakeNull_List(List &Header){
  	Header=(PhanSo*)malloc(sizeof( PhanSo));
  	Header->Next=NULL;
  }
  
  
  //chen 1 phan so
  void Insert_List(ElementType X, ElementType Y, Position P, List &L){
  	Position T;
  	T=(PhanSo*)malloc(sizeof(PhanSo));
  	T->Tu=X;
  	T->Mau=Y;
  	T->Next=P->Next;
  	P->Next=T;
  }
  
  /*Nhap danh sach*/
  void Read_List(List &L){
  	ElementType x,y;
  	Position P=L;
  	int n;
  	printf("Nhap vao so phan tu: "); scanf("%d",&n);
  	for (int i=1; i<=n; i++){
      printf("Nhap vao phan tu thu %d \n",i);
  	  printf("Tu= ");scanf("%d",&x);
  	  printf("Mau= "); scanf("%d",&y);
  	  while (y==0){
       printf("Mau bi loi, mau khong duoc bang khong\n");
       printf("Mau= "); scanf("%d",&y);
      }
  	  Insert_List(x,y,P,L);
  	  P=P->Next;
  	}
  }
  
  //uoc chung lon nhat
  ElementType ucln(ElementType X,ElementType Y){
    int i;
    if (X>Y){
     i=Y;
     while (i!=1){
       if ((X%i==0)&&(Y%i==0))
        return i;
       i--;
     }
    }
    else{
     i=X;
     while (i!=1){
       if ((X%i==0)&&(Y%i==0))
        return i;
       i--;
     }    
    }
    return 1;
  }
  
  
  //toi gian phan so
  void Toigian(List& L){
    ElementType X,Y;
    Position P=L;
    while (P->Next!=NULL){
     X=P->Next->Tu;
     Y=P->Next->Mau;
     printf("%d\n",ucln(X,Y));
     P->Next->Tu=X/ucln(X,Y);
     P->Next->Mau=Y/ucln(X,Y);
     P=P->Next;
    }
  }
  
  /*In danh sach ra man hinh*/
  void Print_List(List& L){
  	Position P=L;
  	while(P->Next!=NULL){
  	 printf("%d/%d ",P->Next->Tu,P->Next->Mau);
  	 P=P->Next;
  	}
  }
  
  //xoa phan tu
  void Delete_List(Position P,List& L){
    Position T;
    if (P->Next!=NULL){
     T=P->Next;
     P->Next=T->Next;
     free(T);
    }
  }
  
  //tim cap phan so co tich bang 1
  void Search1(List& L){
    ketqua k;
    k.a->Tu=0;
    Position P=L;
    while (P->Next!=NULL){
     Position Q=P->Next;
     while (Q->Next!=NULL){
       if (P->Next->Tu*Q->Next->Tu==P->Next->Mau*Q->Next->Mau){
  	  k.a=P->Next;
        k.b=Q->Next;
       }
       Q=Q->Next;
     }
     P=P->Next;
    }
    if (k.a->Tu!=0){
     printf("Hai phan so co tich bang 1 tim duoc\n");
     printf("%d/%d va %d/%d",k.a->Tu,k.a->Mau,k.b->Tu,k.b->Mau);
    }
    else
     printf("Khong tim thay");
  }
  void Search2(List& L){
    Position P=L;
    int duyet;
    while (P->Next!=NULL){
     duyet=1;
     if (P->Next->Tu>P->Next->Mau){
  	 Delete_List(P,L);
  	 duyet=0;
     }
     if (duyet)
  	 P=P->Next;
    }
  }
  int main(){
    List L;
    MakeNull_List(L);
    Read_List(L);
    Print_List(L);
    Search1(L);
    Search2(L);
    printf("\n");
    Print_List(L);
    getch();
    return 0;
  }
  Đây là bài về phân số
  _Đọc phân số
  _In phân số
  _Search1(): tìm kiếm 2 phân số nhân nhau =1;
  _Search2(): tìm và xóa phân số có tử lớn hơn mẫu.

  Bài này mình chạy trong borland cpp thành công, nhưng không hiểu sao chạy trên dev-cpp thì nó báo lỗi của win, không chạy được (ngay phần Search1() )

  Làm sao để nó chạy được đúng? Giúp mình với
  offline as always

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  153

  À à bạn dùng trình biên dịch nào để thực hiện vậy? Mình dùng trình biên dịch borland C 5.02 nó báo có 2 lỗi là phần này:
  C Code:
  1. typedef struct PhanSo{
  2.     ElementType Tu;
  3.     ElementType Mau;
  4.     PhanSo *Next;
  5. };
  Và phần này:
  C Code:
  1. typedef struct ketqua{
  2.    Position a;
  3.    Position b;
  4. };

  Ở đây nó báo lỗi là :"need an indentifier to declare".
  Bạn xem lại nhé.Theo mình bạn lên đặt tên cho nó chứ nếu để trống thì việc gì phải typedef nhỉ???
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi comeonbaby : 28-03-2008 lúc 09:19 AM. Lý do: Viết nhầm lệnh code
  ttecak ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Code:
  typedef PhanSo *Position;
  typedef Position List;
  Viết code kiểu đánh đố người đọc, viết bằng niềm tin, đặt tên nữa anh nữa việt, 2 dòng này để làm gì ?
  Kiểu phân số thế này thì tui mới thấy lần đầu !

Các đề tài tương tự

 1. Cách compile và run C trong Notepad++
  Gửi bởi bombon18 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 29-10-2010, 09:32 PM
 2. Làm sao để compile trong VS 2005 nhỉ?
  Gửi bởi o0TarZan0o trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-10-2010, 11:31 PM
 3. Lập trình C++ Cách Compile Project trong VC++ 2010
  Gửi bởi panfider trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-06-2010, 01:13 PM
 4. cho hỏi cách gọi cái compile trong code::block ra !
  Gửi bởi duc_classic trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-03-2009, 11:37 PM
 5. Gặp lỗi lúc compile??? (trong C)
  Gửi bởi ladykiller trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 17-05-2007, 08:13 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn