Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: đảo ngược danh sách dùng stack

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  35

  Mặc định đảo ngược danh sách dùng stack

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<iostream>
  4. using namespace std;
  5. //====================================================//
  6. typedef struct tagnode
  7. {
  8.     int x;
  9.     tagnode *pnext;
  10. }node;
  11. typedef struct stack
  12. {
  13.     node *ptop;
  14. }stack;
  15. //Ham tao node
  16. node *taonode(int x)
  17. {
  18.     node *p=new node;
  19.     p->x=x;
  20.     p->pnext=NULL;
  21.     return p;
  22. }
  23. //Ham khoi tao stack rong
  24. void CreatStack(stack *k)
  25. {
  26.     k->ptop=NULL;
  27. }
  28. //Ham push vao stack
  29. void PushStack(stack *k,node *p)
  30. {
  31.     p->pnext=k->ptop;
  32.     k->ptop=p;
  33. }
  34. //Ham pop ra stack
  35. int PopStack(stack *k)
  36. {
  37.     int value;
  38.     node *p=new node;
  39.     p->pnext=k->ptop;
  40.     k->ptop=k->ptop->pnext;
  41.     value=p->x;
  42.     p->pnext=NULL;
  43.     delete(p);
  44.     return value;
  45. }
  46. //Ham dao nguoc danh sach
  47. void DaonguocStack(stack *k)
  48. {
  49.     while(k->ptop!=NULL)
  50.         PopStack(k);
  51. }
  52. //============================================//
  53. void main()
  54. {
  55.     node *p=new node;
  56.     int i,x,n;
  57.     stack *k;
  58.     CreatStack(k);
  59.     cout<<"nhap do luong phan tu: ";
  60.     cin>>n;
  61.     for(i=0;i<n;i++)
  62.     {
  63.         cout<<"nhap phan tu thu: "<<i+1;
  64.         cin>>x;
  65.         p=taonode(x);
  66.         PushStack(k,p);
  67.     }
  68.     cout<<"danh sach duoc dao nguoc la: \n";
  69.     DaonguocStack(k);
  70.     getch();
  71. }

  mình mới học stack, làm bài đảo ngựoc danh sách nhưng khi chạy lại báo lỗi, không biết sửa thế nào.mọi người xem qua với ạ

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  43

  Hàm daochuoi đó để làm gì thế.
  Ma chua in gi het sao biết đúng hay sai cho nào.

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C++ Đảo ngược danh sách dùng stack bị lỗi
  Gửi bởi sangmta trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-01-2013, 07:35 PM
 2. Danh sách bài tập C++ cơ bản về con trỏ, stack and queue
  Gửi bởi K9K trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 12-09-2011, 03:35 PM
 3. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM
 4. Stack Dùng Danh sách Liên Kết có template.Giúp mình sửa lỗi
  Gửi bởi cddthd trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 19-08-2011, 05:34 PM
 5. Code về stack | Chuyển hệ số 10 sang 2 dùng stack
  Gửi bởi ahappyboy89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 09:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn