Mình đang lập trình từ điển bằng xml nhưng ko biết cách làm sao để khi tra từ thì những từ khác hiện ra theo. VD: khi đánh chữ a trong textbox thì trong listbox các chữ bắt đầu bằng chữ a cũng hiện ra theo...
Ai biết thì giúp mình với...cảm ơn !!