Mọi người cho mình hỏi. Muốn hiển thị một linklable vào trong vùng thông báo bật lên trên khay hệ thống thì làm như thế nào.
Như hình minh họa của mình thì bây giờ mình muốn có thêm 2 linklable vào để hỏi người dùng có cập nhật hay k?
Bắt sự kiện click nữa