Có 2 âm thanh định dạng wav , mình muốn cho 1 âm thanh chạy hết rồi mới đến âm thanh tiếp theo
Mình để 2 lệnh playsoud liên tiếp nhưng chỉ có 1 âm được phát
Xin các bạn chỉ giáo
Tiện thể hỏi luôn , có hàm delay nào hiệu quả hơn thread.sleep() không
Thanks