Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 22 kết quả

Đề tài: Thắc mắc nhập xuất danh sách sinh viên trong C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  23

  Exclamation Thắc mắc nhập xuất danh sách sinh viên trong C#

  Chào mọi người. Mình mới học C# và mình làm bài này mà vẫn còn sai mấy lỗi bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé!!! cám ơn mọi người!
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. {
  7.  
  8. class SinhVien
  9. {
  10. string ten;
  11. float dtb;
  12. public void NhapSV()
  13. {
  14. Console.WriteLine("Nhap ho ten sinh vien");
  15. string ten = Console.ReadLine();
  16. Console.Write("Nhap diem trung binh: ");
  17. dtb = float.Parse(Console.ReadLine());
  18. }
  19. }
  20. class Mang
  21. {
  22. public void NhapMang()
  23. {
  24. int n;
  25. SinhVien[] a = new SinhVien[100];
  26. Console.WriteLine("Nhap so sv");
  27. //string Line = ReadLine(line);
  28. n = int.Parse(Console.ReadLine());
  29. for (int i = 0; i < n; i++)
  30. {
  31. Console.WriteLine("Nhap ho ten sinh vien thu {0}", i + 1);
  32. SinhVien x = new SinhVien();
  33. x.NhapSV();
  34. a[i] = x;
  35. }
  36. }
  37.  
  38. public void XuatSV()
  39. {
  40. string ten;
  41. float dtb;
  42. int n; int []a;
  43. for (int i = 0; i < n; i++)
  44. {
  45. //Console.WriteLine("Sv thu {0},{1},{2}", i + 1, a[i].ten, a[i].dtb);
  46. {
  47. Console.WriteLine("Ten sinh vien: {0}", a[i].ten); Lỗi
  48. Console.WriteLine("Diem trung binh: {0}", a[i].dtb); Lỗi
  49. Console.WriteLine("\n--------------------------");
  50. }
  51. }
  52. }
  53. }
  54. class ChuongTrinh
  55. {
  56. static void Main(string[] args)
  57. {
  58. Mang a = new Mang();
  59. a.NhapSV; Lỗi
  60. a.XuatSV; Lỗi
  61. }
  62. }
  63. }

  đây là lỗi được thông báo này mọi người giúp mình với hic
  Error 1 'int' does not contain a definition for 'ten' and no extension method 'ten' accepting a first argument of type 'int' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
  Error 2 'int' does not contain a definition for 'dtb' and no extension method 'dtb' accepting a first argument of type 'int' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
  Error 3 Only assignment, call, increment, decrement, and new object expressions can be used as a statement
  Error 4 Only assignment, call, increment, decrement, and new object expressions can be used as a statement
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi huuhung : 16-09-2011 lúc 08:46 AM. Lý do: trình bày lại code

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  hi.Học lạp trình hướng đối tượng trước đã bạn. Đừng làm theo kiểu C/pascal mà ăn đạn đó.
  Code:
  int []a;...
  Console.WriteLine("Ten sinh vien: {0}", a[i].ten); Lỗi
  Console.WriteLine("Diem trung binh: {0}", a[i].dtb); Lỗi
  =>Mảng kiểu int thì làm gì có ten/dbt bạn.

  a.NhapSV; Lỗi
  a.XuatSV; Lỗi

  =>nhap/xuat sv là method . Vì vậy, phải có dấu () thì mới ko bị lỗi:
  a.NhapSV();
  a.XuatSV();

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  23

  Vậy giờ làm sao để mình xuất ra được nhỉ bạn???

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  5

  để xuất được thông tinh danh dách sinh viên như thế thì bạn phải lưu danh sách Sinh viên ở biến toàn cục,dừng nên lưu cục bộ như thế!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  23

  hic có ai sửa code giúp mình thì mình cám ơn nhiều

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  5

  Mặc định Thắc mắc nhập xuất danh sách sinh viên trong C#

  đơn giản thui!!
  bạn chỉ cần đưa biến int n (đây là số lượng sinh viên) và mảng sinhviên[] a trong phuơng thức NhapSV ra khoi phương thức đó làm biến toàn cục.Trong phuơng thức XuatSV() thì bạn duyệt từ 0-->n rồi xuất a[0-->n] là xong thui!!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  5

  mình nghỉ bạn nên xem lại lập trình hướng đối tượng trên C#,bạn code như thế thấy ko ổn!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  23

  bạn ơi bạn có thể sửa vào code cho mình được ko minh thay rồi mà vẫn báo lỗi Hic

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  5

  minh tiện tay viết cho bạn tham khảo thử nhé!
  mình chỉ viết class Sinh Viên và class mang thui!!
  /// <summary>
  /// đây là đối tuợng Sinh viên
  /// </summary>
  public class SinhVien
  {
  private string tensv;
  //thiết lập thuộc tính tensv
  public string Tensv
  {
  get { return tensv; }
  set { tensv = value; }
  }
  private float dtb;

  public float Dtb
  {
  get { return dtb; }
  set { dtb = value; }
  }
  //tạo một phưong thức khởi tạo
  public SinhVien(string ten_nameSV, float diemTB)
  {
  this.dtb = diemTB;
  this.Tensv = ten_nameSV;

  }

  }
  public class Mang
  {
  int n=0;
  SinhVien[] sv=new SinhVien[100];
  public Mang()
  {}
  public void NhapSV()
  {
  Console.Write("Nhap vao so SV : ");
  n=int.Parse(Console.ReadLine());
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  Console.Write("Nhap Ten :");
  string ten=Console.ReadLine();
  Console.Write("Nhap DTB :");
  float dtBinh=float.Parse(Console.ReadLine);
  SinhVien tam=new SinhVien(ten,dtBinh);
  sv[i]=tam;
  }

  }
  public void XuatSV()
  {
  for (int i = 0; i < n; i++)
  Console.WriteLine("Sinh vien :{0}. DTB la : {1}", sv[i].Tensv, sv[i].Dtb.ToString());
  }
  }

 10. #10
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Theo như code trên thì:

  1. người viết code hoàn toàn không có một khái niệm gì về class (lớp) và các loại class members (phương thức, trường, thuộc tính). Không có khái niệm này thì không viết OOP (LTHDT) được.

  Tuy nhiên, C# không hề bắt buộc phải HDT.

  2. người viết hoàn toàn không có một khái niệm gì về scope (phạm vi) của biến. Không có khái niệm này thì không viết structured (LT cấu trúc) được.
  Phạm vi: biến khai báo bên trong hàm là biến nội của hàm. Sẽ bị hủy sau khi ra khỏi hàm.

  Không có cả hai khái niệm trên mà đã muốn viết một bài phức tạp như thế này thì không biết phải nói gì thêm.

  (LỠ nói dóc rồi đành phải code. Kẻo làm bia cho thiên hạ chửi. Diễn đàn này nhiều người hay dùng câu "... chỉ biết nói thôi, chứ code đâu có nổi ...")

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. {
  7.  
  8. class SinhVien // details of student with simple input/output methods
  9. {
  10.   string ten;
  11.   float dtb;
  12.  
  13.   public void NhapSV()
  14.   {
  15.     Console.WriteLine("Nhap ho ten sinh vien");
  16.     string ten = Console.ReadLine();
  17.     Console.Write("Nhap diem trung binh: ");
  18.     dtb = float.Parse(Console.ReadLine());
  19.   }
  20.  
  21.   public void XuatSV()
  22.   {
  23.     Console.WriteLine("Ten sinh vien: {0}", ten);
  24.     Console.WriteLine("Diem trung binh: {0}", dtb);
  25.     Console.WriteLine("\n--------------------------");
  26.   }
  27. }
  28.  
  29. class Mang // an array of SinhVien objects with simple input/output methods
  30. {
  31.   SinhVien[] a;
  32.   int n;
  33.  
  34.   public Mang() // plain constructor
  35.   { a = new SinhVien[100]; }
  36.  
  37.   public void NhapMang()
  38.   {
  39.     Console.WriteLine("Nhap so sv");
  40.     n = int.Parse(Console.ReadLine());
  41.     for (int i = 0; i < n; i++)
  42.     {
  43.       Console.WriteLine("Nhap chi tiet sinh vien thu {0}", i + 1);
  44.       a[i] = new SinhVien();
  45.       a[i].NhapSV();
  46.     }
  47.   }
  48.  
  49.   public void XuatMang()
  50.   {
  51.     for (int i = 0; i < n; i++) a[i].XuatSV();
  52.   }
  53. }
  54.  
  55. class ChuongTrinh
  56. {
  57.   static void Main(string[] args)
  58.   {
  59.     Mang a = new Mang();
  60.     a.NhapMang();
  61.     a.XuatMang();
  62.   }
  63. }
  64. } // namespace

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Bài tập tìm sinh viên có điểm trung bình lớn nhất trong danh sách sv và xuất ra!!!
  Gửi bởi anhtran trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 27-11-2015, 09:10 AM
 2. Lập trình C++ Gặp lỗi lặp vô hạn khi xuất danh sách sinh viên trong code của bài danh sách sinh viên
  Gửi bởi boysieuda trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-05-2013, 04:57 PM
 3. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM
 4. xử lí tập tin nhị phân để nhập xuất danh sách sinh viên trong lập trình C?
  Gửi bởi niteo4 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-01-2011, 01:55 AM
 5. Bài tập C++ In ra 3 Sinh viên có điểm cao nhất trong danh sách.
  Gửi bởi huynhthoaianh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 10-05-2010, 12:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn