Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: code tính diện tích và chu vi hình tròn...hiện số không cần thiết sau đáp án

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  10

  Mặc định code tính diện tích và chu vi hình tròn...hiện số không cần thiết sau đáp án

  Code:
  /* Bai tap chuong 2 */
  #include <iostream.h>
  int dtduongtron(int r,float dt,float p)
  {
  	 p=3.14;
  	 dt=r*r*p;
  	 cout<<"Dien tich duong tron: "<<dt<<endl;
  }
  int cvduongtron(int r,float cv,float p)
  {
  	p=3.14;
  	cv=2*p*r;
  	cout<<"Chu vi duong tron: "<<cv<<endl;
  }
  void main()
  {
  	int cv,dt;
  	cout<<"\t===Bai tap dien tich===\n"<<endl;
  	cout<<"1.Tinh dien tich duong tron "<<endl;
  	cout<<"2.Tinh chu vi duong tron"<<endl;
  	cout<<"3.Exit"<<endl;
  	do
  	{
  	 int tl;
  	 cout<<"Su lua chon cua ban la: ";
  	 cin>>tl;
  	 switch(tl)
       {
  		case 1:
  		{
  	    float r,dt,p;
  		cout<<"Moi ban nhap ban kinh duong tron: ";cin>>r;
  		cout<<dtduongtron(r,dt,p)<<endl;
  		}
  		break;
  		case 2:
  		{
          float cv,r,p;
  		cout<<"Moi ban nhap ban kinh duong tron: ";cin>>r;
  		cout<<cvduongtron(r,cv,p)<<endl;
  		}
  		break;
  		case 3:
  		 cout<<"Exit";
  		exit(1);
  	 }
  	}while (1);
  	return (1);
  }
  hiện ra số tào lao sau đáp án mọi người giúp em....thanks!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Nơi ở
  /home/kenny
  Bài viết
  11

  số phía dưới là do câu lệnh cout<<dtduongtron(r,dt,p) của bạn. do trong hàm dtduongtron bạn đã hiển thị kết quả lên màn hình, sau đó lại trả về một kết quả, và lại viển thị kết quả đó lên màn hình!
  bạn thử thêm vào chuơng trình những lệnh mình thêm vào sẽ biết số "tào lao" đó do đâu mà ra
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dexter2011 Xem bài viết
  C++ Code:
  1. /* Bai tap chuong 2 */
  2. #include <iostream>
  3. using namespace std;
  4. int dtduongtron(int r,float dt,float p)
  5. {
  6.      p=3.14;
  7.      dt=r*r*p;
  8.      cout<<"Dien tich duong tron: "<<dt<<endl;
  9.          return 123;    // <== them vao cau lenh nay
  10. }
  11. int cvduongtron(int r,float cv,float p)
  12. {
  13.     p=3.14;
  14.     cv=2*p*r;
  15.     cout<<"Chu vi duong tron: "<<cv<<endl;
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.     int cv,dt;
  20.     cout<<"\t===Bai tap dien tich===\n"<<endl;
  21.     cout<<"1.Tinh dien tich duong tron "<<endl;
  22.     cout<<"2.Tinh chu vi duong tron"<<endl;
  23.     cout<<"3.Exit"<<endl;
  24.     do
  25.     {
  26.      int tl;
  27.      cout<<"Su lua chon cua ban la: ";
  28.      cin>>tl;
  29.       switch(tl)
  30.           {
  31.         case 1:
  32.         {
  33.             float r,dt,p;
  34.         cout<<"Moi ban nhap ban kinh duong tron: ";cin>>r;
  35.         cout<<dtduongtron(r,dt,p)<<endl;
  36.         }
  37.         break;
  38.         case 2:
  39.         {
  40.                 float cv,r,p;
  41.         cout<<"Moi ban nhap ban kinh duong tron: ";cin>>r;
  42.         cout<<cvduongtron(r,cv,p)<<endl;
  43.         }
  44.         break;
  45.         case 3:
  46.          cout<<"Exit";
  47.         exit(1);
  48.       }
  49.     }while (1);
  50.     return (1);
  51. }
  hiện ra số tào lao sau đáp án mọi người giúp em....thanks!
  mình xin được viết lại chuơng trình của bạn:
  C++ Code:
  1. /* Bai tap chuong 2 */
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <iostream>
  4. using namespace std;
  5.  
  6. float p = 3.14;
  7.  
  8. float dtduongtron(float r)
  9. {
  10.      return r*r*p;
  11. }
  12.  
  13. float cvduongtron(float r)
  14. {
  15.     return 2*p*r;
  16. }
  17.  
  18. int main()
  19. {
  20.     float r;
  21.     std::cout << "\t===Bai tap dien tich===\n" << std::endl;
  22.     std::cout << "1.Tinh dien tich duong tron " << std::endl;
  23.     std::cout << "2.Tinh chu vi duong tron" << std::endl;
  24.     std::cout << "3.Exit" << std::endl;
  25.     do
  26.     {
  27.      int tl;
  28.      std::cout << "Su lua chon cua ban la: ";
  29.      std::cin >> tl;
  30.       switch(tl)
  31.           {
  32.         case 1:
  33.               std::cout << "Moi ban nhap ban kinh duong tron: ";
  34.               std::cin >> r;
  35.               std::cout << "dien tich: " << dtduongtron(r) << std::endl;
  36.               break;
  37.         case 2:
  38.               std::cout << "Moi ban nhap ban kinh duong tron: ";
  39.               std::cin >> r;
  40.               std::cout << "chu vi: " << cvduongtron(r) << std::endl;
  41.               break;
  42.         case 3:
  43.               std::cout << "Exit";
  44.               exit(1);
  45.       }
  46.     }while(1);
  47.     return 0;
  48. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  16

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dexter2011 Xem bài viết
  Code:
  /* Bai tap chuong 2 */
  #include <iostream.h>
  int dtduongtron(int r,float dt,float p)
  {
  	 p=3.14;
  	 dt=r*r*p;
  	 cout<<"Dien tich duong tron: "<<dt<<endl;
  }
  int cvduongtron(int r,float cv,float p)
  {
  	p=3.14;
  	cv=2*p*r;
  	cout<<"Chu vi duong tron: "<<cv<<endl;
  }
  void main()
  {
  	int cv,dt;
  	cout<<"\t===Bai tap dien tich===\n"<<endl;
  	cout<<"1.Tinh dien tich duong tron "<<endl;
  	cout<<"2.Tinh chu vi duong tron"<<endl;
  	cout<<"3.Exit"<<endl;
  	do
  	{
  	 int tl;
  	 cout<<"Su lua chon cua ban la: ";
  	 cin>>tl;
  	 switch(tl)
       {
  		case 1:
  		{
  	    float r,dt,p;
  		cout<<"Moi ban nhap ban kinh duong tron: ";cin>>r;
  		cout<<dtduongtron(r,dt,p)<<endl;
  		}
  		break;
  		case 2:
  		{
          float cv,r,p;
  		cout<<"Moi ban nhap ban kinh duong tron: ";cin>>r;
  		cout<<cvduongtron(r,cv,p)<<endl;
  		}
  		break;
  		case 3:
  		 cout<<"Exit";
  		exit(1);
  	 }
  	}while (1);
  	return (1);
  }
  hiện ra số tào lao sau đáp án mọi người giúp em....thanks!
  Trong chương trình con với khai báo kiểu dữ liệu khác kiểu void thì yêu cầu phải trả về một giá trị nào đó. Chương trình con bạn viết ko thực hiện trả về giá trị nào đó nên bị sai. Bạn có thể thay thế khai báo là int dtduongtron(int r,float dt,float p) bằng khai báo là void dtduongtron(int r,float dt,float p)int cvduongtron(int r,float dt,float p) thay bằng void cvduongtron(int r,float dt,float p) là kq ok.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  10

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tiennt Xem bài viết
  Trong chương trình con với khai báo kiểu dữ liệu khác kiểu void thì yêu cầu phải trả về một giá trị nào đó. Chương trình con bạn viết ko thực hiện trả về giá trị nào đó nên bị sai. Bạn có thể thay thế khai báo là int dtduongtron(int r,float dt,float p) bằng khai báo là void dtduongtron(int r,float dt,float p)int cvduongtron(int r,float dt,float p) thay bằng void cvduongtron(int r,float dt,float p) là kq ok.
  Chân thành cảm ơn bạn....thì ra thế mình cứ hay bị sai chỗ sài void hay int....hức

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  10

  huhuhu đã thông hết rồi trời ơi cơ bản thế này mà bị sai cảm ơn mọi người lần nữa...cố gắng mò tiếp ^^

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  16

  Mặc định code tính diện tích và chu vi hình tròn...hiện số không cần thiết sau đáp án

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dexter2011 Xem bài viết
  huhuhu đã thông hết rồi trời ơi cơ bản thế này mà bị sai cảm ơn mọi người lần nữa...cố gắng mò tiếp ^^
  Bạn cứ chịu khó làm bài tập nhiều, nếu ko hiểu chỗ nào thì bạn cứ post lên forum này, trong này nhiều người giỏi và nhiệt tình lắm.

Các đề tài tương tự

 1. Mã nguồn C Lỗi Code thuật toán Minpoint vẽ đường tròn không biết lỗi ở đâu mà không chạy được mong mọi người chỉ giúp.
  Gửi bởi keodautaydang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-02-2013, 10:04 AM
 2. Bài toán Vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn, code chạy không ra kết quả?
  Gửi bởi nameless_devil28 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 17-03-2012, 05:38 PM
 3. Di chuyển hình tròn chạy theo biên một hình tròn khác như thế nào?
  Gửi bởi ktxc15 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 16-03-2012, 12:01 PM
 4. Cần code vẽ đường tròn 3 lớp trên piturebox?
  Gửi bởi Lukas2036 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 06-05-2011, 02:07 AM
 5. Graphic Cách thiết kế control để vẽ đường thẳng, hình tròn, hình vuông, ellip ?
  Gửi bởi thangphuong13 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-03-2011, 01:37 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn