Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Làm sao để viết chương trình tạo ra quá trình trong lập trình C trên Linux?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  2

  Mặc định Làm sao để viết chương trình tạo ra quá trình trong lập trình C trên Linux?

  Em có một đề tài nội dung như sau:
  Viết chương trình tạo ra một quá trình con. Quá trình cha sẽ nhận chuỗi số
  nguyên từ bàn phím do người dùng nhập và ghi vào file tên input. Quá trình con sẽ
  đọc dữ liệu từ file này, sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần và ghi vào một file khác
  tên là sorted.
  Em đã biết lập trình C căn bản
  Ai có tài liệu về cái này share cho em để nghiên cứu dc ko
  Hoặc ai có bài tập tương tự thì share code để em tham khảo dc ko
  Thank các pro nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  84

  bạn có thể dùng fork hoặc pthread để tạo ra tiến trình mới
  RISC better than CISC
  phamthechung0@gmail.com

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  2

  bạn hướng dẫn rõ tí được không
  Có ebook hoặc code tương tự thì bạn share cho mình được không
  thanks

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  589

  Đây là pthread: http://www.yolinux.com/TUTORIALS/Lin...ixThreads.html
  Đây là process: http://www.yolinux.com/TUTORIALS/ForkExecProcesses.html

  Lần sau với mấy thứ này tự search trước nhé.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  8

  bất cứ cái gì mới hãy hỏi Mr Google trước đi bạn, bí quá thì mới post lên đây, làm coder ko chủ động ko ăn đc đâu (code là 1 trong những công việc phải nhồi sọ nhiều nhất, có hàng tấn tấn những thứ cần phải nghiên cứu)

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  2

  Smile Làm sao để viết chương trình tạo ra quá trình trong lập trình C trên Linux?

  day la laptrinh c tren linux nha ban
  #include<stdlib.h>
  #include<stddef.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<sys/types.h>
  #include<sys/wait.h>
  int main(){
  int n;int pid;
  int a[100];

  printf("moi ban nhap so luong phan tu ");
  scanf("%d",&n);
  nhapmang(n,a);
  printf("--------------------------------");
  printf("\n day la qua trinh cha \n ");
  printf("-------------------------------");
  /*
  n=2;
  a[0]=1;a[1]=4;a[2]=7;
  */
  ghifileinput(n,a);
  pid=fork();
  if(pid==0){
  printf("--------------------------------");
  printf("\n day la process con \n");
  printf("--------------------------------");
  docfile(n,a);
  selection(n,a);
  ghifilesort(n,a);
  printf("--------------------------------\n");
  }
  return 0;
  }
  //ghi vao file txt

  int ghifileinput(int n,int a[])
  {
  FILE *fl;
  int i;
  fl=fopen("input.txt","w");
  if(!fl)
  return 1;
  for(i=0;i<=n;i++){
  fprintf(fl,"%d\n",a[i]);
  }
  fclose(fl);
  printf("\n da ghi vao file input.txt\n");
  return 1;
  }
  //doc file len mang
  int docfile(int n,int a[])
  {
  FILE *fd;char line[100];int i=0;
  int atoi(const char* str);
  fd=fopen("input.txt","r");
  if(!fd)
  return 1;
  while(fgets(line,sizeof(line),fd)!=NULL)
  {
  a[i]=atoi(line);
  i++;
  }
  fclose(fd);
  return 0;
  }
  //sap xep
  int selection(int n,int a[])
  {
  int i,j,min,temp;
  for(i=0;i<n-1;i++)
  { min=j;
  for(j=i+1;j<=n;j++)
  if(a[j]<a[min])
  min=j;
  temp=a[i];
  a[i]=a[min];
  a[min]=temp;
  printf("\nda sap xep");
  return 0;
  }
  }
  int inra(int n,int a[])
  {int t;
  for(t=0;t<=n;t++)
  printf("%d",a[t]);
  printf("\n");
  return 0;
  }
  //ghi vao file sorted
  int ghifilesort(int n,int a[])
  {
  FILE *fl;
  int i;
  fl=fopen("sorted.txt","w");
  if(!fl)
  return 1;
  for(i=0;i<=n;i++)
  fprintf(fl,"%d \n",a[i]);
  fclose(fl);
  printf("\n da in vao file sorted.txt\n");
  return 0;
  }
  //nhap mang
  int nhapmang(int n,int a[])
  {int i;
  for(i=0;i<=n;i++)
  {
  printf("moi ban nhap phan tu thu a[%d] ",i);
  scanf("%d",&a[i]);
  }
  return 1;
  }

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C Viết chương trình bắt gói tin trên Linux
  Gửi bởi mrarsenal10 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-02-2014, 09:08 PM
 2. Hướng dẫn viết 1 chương trình boot đơn giản trên linux
  Gửi bởi lttq trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-02-2012, 10:59 AM
 3. Chương trình cắt nối file viết bằng C trên linux !
  Gửi bởi huyhva trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-01-2012, 04:01 PM
 4. Bài tập C các phép tính trên phân số viết bằng C trên Linux. Mọi người sửa giúp mình với?
  Gửi bởi hxt57 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-10-2011, 06:05 PM
 5. Làm việc với kí tự và chuỗi trong lập trình C trên Linux [Linux Programming]
  Gửi bởi Xcross87 trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-10-2007, 11:33 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn