Có 5 Server

1/ Sever Hợp Nhất
2/ Server Bạch Long Điện 1 >>> Sever Giành Cho Tân Thủ Reset Dưới 400 Lần Sẽ Được X5 EXP
3/ Server Bạch Long Điện 2 >>> Sever Thuờng
4/ Server Bạch Long Điện 3 >>> Sever Víp X3 Kinh Nghiệm
5/ Server Công Thành Chiến

Tổ chức nhiều event vào thứ 5 hàng tuần

Trang Chủ : MuHoangKim.Vn