Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: không hiểu tại sao vòng while bị lỗi!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  2

  Mặc định không hiểu tại sao vòng while bị lỗi!

  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <string.h>
  4.  
  5. main()
  6.  
  7. {       int i,dem=0;
  8.       char name[100];
  9.  
  10.       printf("nhap mot xau ky tu "); scanf("%[^\n]",&name);
  11.       printf("name3443=%s",name);
  12.  
  13.  
  14.       for(i=0;name[i]!='\0';)
  15.         { printf("\nname=%c",name[i]);
  16.  
  17.           while(name[i]==' '||name[i]=='\t') //no chay toi day thi khong hieu j nua!
  18.                  {
  19.  
  20.                  printf("\nname=%s",name[i]);
  21.                        i++;
  22.                  }
  23.           while(name[i]!=' '&&name[i]!='\t')
  24.                  {
  25.                  i++;
  26.                  printf("\nname=%s",name[i]);
  27.                  }
  28.              dem++;
  29.          }
  30.       printf("\ndemkjhih=%d",dem);
  31.       getch();
  32.  
  33.  
  34. }

  Note:Bạn vui lòng cho code vào tag code.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi comeonbaby : 29-03-2008 lúc 10:27 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  153

  Bạn phải đưa đề bài ra thì mọi người mới biết ý định của bạn là làm gì chứ??
  ttecak ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Cái i++ đó không sai thì tui mới lạ, thao tác tên string thì nên dùng con trỏ dễ hơn nhiều :
  C Code:
  1. #include <cstdio>
  2. #include <cstring>
  3.  
  4. int main(){      
  5.   char *is;
  6.   int space = 0, tab = 0, reg = 0;
  7.   char name[10];
  8.  
  9.   printf("nhap mot xau ky tu ");
  10.   gets(name);
  11.   is = name;
  12.   for(;*is != '\0'; ++is){
  13.     if(*is == ' ')
  14.       space++;
  15.     else if(*is == '\t')
  16.       tab++;
  17.     else
  18.       reg++;
  19.   }
  20.  
  21.   printf("space and tab characters = %d, = %d \n", tab, space);
  22.   printf("regular characters = %d \n", reg);
  23.  
  24.   return 0;
  25. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  7

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Fhuy Xem bài viết
  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <string.h>
  4.  
  5. main()
  6.  
  7. {       int i,dem=0;
  8.       char name[100];
  9.  
  10.       printf("nhap mot xau ky tu "); scanf("%[^\n]",&name);
  11.       printf("name3443=%s",name);
  12.  
  13.  
  14.       for(i=0;name[i]!='\0';)
  15.         { printf("\nname=%c",name[i]);
  16.  
  17.           while(name[i]==' '||name[i]=='\t') //no chay toi day thi khong hieu j nua!
  18.                  {
  19.  
  20.                  printf("\nname=%s",name[i]);
  21.                        i++;
  22.                  }
  23.           while(name[i]!=' '&&name[i]!='\t')
  24.                  {
  25.                  i++;
  26.                  printf("\nname=%s",name[i]);
  27.                  }
  28.              dem++;
  29.          }
  30.       printf("\ndemkjhih=%d",dem);
  31.       getch();
  32.  
  33.  
  34. }
  Vấn đề nằm ở đoạn code này
  Code:
    while(name[i]!=' '&&name[i]!='\t')
           {
           i++;
           printf("\nname=%s",name[i]);
           }
  + Hình như bạn quên mất thằng '\0'
  + i++ ở đây không sai.Nhưng nó sẽ dẫn đến việc là dòng cuối cùng sẽ in ra mang ký tự rỗng
  + 1 Lỗi sai cơ bản ơ đây nữa là name[i] là 1 char mà bạn lại bắt thằng printf xuất ra 1 xâu(%s) thì đúng là chơi khó nó rồi
  Tôi sửa lại đoạn code trên như sau
  Code:
   while(1)
           { 
          ++i;
          if(name[i]=='\0')
  {
  break;
  } 
         printf("\nname=%c",name[i]);
          }

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C++ Nhập và gán 1 kí tự trong vòng lặp sao cho khi không nhập kí tự thì vòng lặp lại chạy tiếp.
  Gửi bởi note194 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-08-2013, 09:11 PM
 2. Lập trình C++ giá trị của xâu trong vòng lặp và ngoài vòng lặp khác nhau
  Gửi bởi virus93ttll trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 14-05-2011, 02:43 PM
 3. Code cài đặt DSLK đơn vòng và kép vòng trên C++. Thêm 1 phần tử sau 1 phần tử trong DSLK đơn/kép
  Gửi bởi hoanghieu.fit.hcmus trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-04-2011, 02:54 PM
 4. Tìm max (Sử dụng vòng lặp)
  Gửi bởi cr9 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 08-05-2010, 10:53 AM
 5. Vòng lặp for lồng nhau, giúp tớ hiểu rõ hơn về vòng lặp for lồng nhau?
  Gửi bởi bk7million trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 29-04-2009, 07:46 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn