Các bác giúp em Ý Tưởng với!!!!!!!!!!!!!!

Biểu diễn số thuận nghịch ở hệ cơ số B ( B bất kỳ được nhập từ bàn phím cũng là một số thuận nghịch. Ví dụ số k=30303 có biểu diễn ở hệ cơ số 8 là 73137 cũng là một số thuận nghịch


-------->>>>Em xin chân thành cám ơn