Em định làm một hệ thống đại loại giống web conferencing của Adobe conect.
Họp trực tuyến qua web. Có cả webcam, chat và chat voice.

Nhưng ko biết bắt đầu từ đâu. tham khảo gì? nói chung là mò mẫm.
Các bác nào biết chỉ bảo thêm cho em với.
Về tài liệu để đọc và example để em làm thử.

Thanks in advance.