WildBit Viewer là một trình xem ảnh nhỏ gọn và nhanh chóng với trình chiếu và biên tập. Bao gồm giao diện bắt mắt trong thư mục, danh sách tập tin và xem hình ảnh thu nhỏ.

Thumbview đã thay đổi quan điểm, phân loại và các kích thước được xác định trước hình thu nhỏ cho thiết lập kích thước hình ảnh thu nhỏ nhanh chóng. Viewer cũng bao gồm các thanh công cụ vỏ, bạn có thể thả thư mục yêu thích của bạn và sử dụng nó như là một tổ chức.


WildBit Viewer 5.9 | Phần mềm xem ảnh và tạo slide miễn phí
Nó cũng bao gồm hình ảnh so sánh. Trong so sánh, bạn có thể so sánh hình ảnh side-by-side. Trong Favorites, bạn có thể lưu danh sách các hình ảnh yêu thích và danh sách tải sau này và bạn có thể tạo ra những chương trình tùy chỉnh vào Slide Show cũng là danh sách mà bạn có thể chỉnh sửa bằng Tuỳ chỉnh Hiển thị Danh sách Editor.
Với Slide Show, bạn có thể xem hình ảnh với 176 hiệu ứng chuyển tiếp khác nhau. Slide Show bao gồm nhiều màn hình hỗ trợ cho chuyển đổi nhanh giữa hai màn hình.WildBit Viewer hỗ trợ tất cả các định dạng ảnh bao gồm BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, TGA (hơn 70 định dạng).

Tên phần mềm: WildBit Viewer 5.9 ( Free )
Chức năng chính: Phần mềm xem ảnh và tạo slide miễn phí
Dung lượng: 6.5 MB
Nguồn: easyvn.net