Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 18 kết quả

Đề tài: Kiểm tra ngày tháng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  3

  Wink Kiểm tra ngày tháng

  Nhập vào ngày, tháng của một năm hiện tại. Bạn hãy viết chương trình:
  • Kiểm tra tính hợp lệ của ngày, tháng nhập;
  • Cho biết tháng này thuộc quý mấy trong năm;
  • Cho biết tháng nhập có bao nhiêu ngày;
  • Cho biết ngày hôm sau của ngày đã nhập là ngày nào;
  • Cho biết ngày hôm trước của ngày đã nhập là ngày nào.

  Viết mãi ko ra, nhờ các pro chỉ bảo cho

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  vít code đi ùi up lên ae sửa cho, bài này dễ pn à.gắng mừ code đi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  3

  bài này mới nhìn tưởng dẽ nhưng làm rất rắc rối :X

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Cần thơ
  Bài viết
  273

  Vô cùng dễ ẹt )
  Ai bất tài, tôi nhìn hoài chẳng thấy,
  Đi khắp phòng tôi lấy 1 tấm gương,
  Khẽ đặt lên một góc phía bức tường,
  Nhìn vào đó, tôi tận tường kẻ đó.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi DungDemo Xem bài viết
  bài này mới nhìn tưởng dẽ nhưng làm rất rắc rối :X
  mình mần rùi pn ui.rắc rối cái j ko pít nữa(cái này làm hùi nhập môn lập trình kaka).up code lên đi
  có j ae sửa cho là hỉu thôi

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  3

  Mặc định Kiểm tra ngày tháng

  Hôm nay mới rảnh ngồi làm,phải viết bài luận Mac-lenin 10 trang
  anh em góp ý nha

  Code:
  #include<iostream>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  using namespace std;
  int kt,q,ngay;
  int ktnt(int n,int t)
  {
  if (t==4||t==6||t==9||t==11) ngay=30;
   else if (t==1||t==3||t==5||t==7||t==8||t==10||t==12) ngay=31;
   else ngay=28;
  if (n<1||n>ngay||t<1||t>12) 
  {	cout<<"\n Ban nhap sai ";
  	getch();
  	exit(0);
  }
  else kt=1;
  return(0);
  }
  void checkquy(int t)
  {
     if(t<4) q=1;
     else if(t<7) q=2;
     else if(t<10) q=3;
     else q=4;
               
  }
  int main()
  {
  int a,b;
  cout<<"Nhap ngay: ";cin>>a;
  cout<<"Nhap thang: ";cin>>b;
  ktnt(a,b);
  if (kt==1)
  {	
  checkquy(b);
  cout<<"\n\n Thang "<<b<<" co "<<ngay<<" ngay thuoc quy "<<q;
  cout<<"\n\n Ngay truoc ngay "<<a<<" la ngay "<<a-1; 
  if (a==ngay) cout<<"\n\n Ngay sau ngay "<<a<<" la ngay "<<1; 
  else cout<<"\n\n Ngay sau ngay "<<a<<" la ngay "<<a+1; 
  }
  getch();
  return 0;
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi DungDemo Xem bài viết
  Hôm nay mới rảnh ngồi làm,phải viết bài luận Mac-lenin 10 trang
  anh em góp ý nha

  Code:
  #include<iostream>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  using namespace std;
  int kt,q,ngay;
  int ktnt(int n,int t)
  {
  if (t==4||t==6||t==9||t==11) ngay=30;
   else if (t==1||t==3||t==5||t==7||t==8||t==10||t==12) ngay=31;
   else ngay=28;
  if (n<1||n>ngay||t<1||t>12) 
  {  cout<<"\n Ban nhap sai ";
    getch();
    exit(0);
  }
  else kt=1;
  return(0);
  }
  void checkquy(int t)
  {
     if(t<4) q=1;
     else if(t<7) q=2;
     else if(t<10) q=3;
     else q=4;
   
  }
  int main()
  {
  int a,b;
  cout<<"Nhap ngay: ";cin>>a;
  cout<<"Nhap thang: ";cin>>b;
  ktnt(a,b);
  if (kt==1)
  {  
  checkquy(b);
  cout<<"\n\n Thang "<<b<<" co "<<ngay<<" ngay thuoc quy "<<q;
  cout<<"\n\n Ngay truoc ngay "<<a<<" la ngay "<<a-1; 
  if (a==ngay) cout<<"\n\n Ngay sau ngay "<<a<<" la ngay "<<1; 
  else cout<<"\n\n Ngay sau ngay "<<a<<" la ngay "<<a+1; 
  }
  getch();
  return 0;
  }
  Xin lỗi các bác em ko có ý ném đá ai cả, chỉ muốn mọi người tiến bộ thôi:

  đoạn code trên là đoạn code nủa mùa, chả đâu vào đâu cả. Ko biết kết quả có đúng ko nhưng xét cho cùng là 1 mớ code bòng bong, ko có bố cục, ko có chiều sâu chưa nói đến cc.  Xin lỗi chủ của đoạn code trên, em ko có ý gì đâu, bác đừng "bem" em nhé.
  em có góp ý nhỏ nữa thế này : bạn làm được vấn đề, ok tốt. nhưng nghĩ thêm 1 vấn đề nữa, đó là làm code làm sao cho nó thật clear. Cách trình bày cũng quyết định khá nhiều thứ....
  xin hết.


  Em còn nhỏ dại, mong được tha mạng
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  3

  chẹp, thực ra mình viết theo kiến thức căn bản của C++ là dùng if else, bạn có thể viết 1 đoạn code cho mình xem đc không, vì mềnh thấy nhiều bạn viết bài này dài hơn mềnh rất nhiều tềnh yêu à ).
  Bạn nhớ viết cho mềnh 1 bài để mình tham khảo với

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  11

  C++ Code:
  1.  
  2. #include <iostream>
  3. int ngay[13] ={0,31,28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
  4. int thang[13]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
  5. int kt(int a,int b);
  6. int quy(int a);
  7. int main()
  8. {  
  9.     int t,n;
  10.     cout<<"\n nhap ngay : ";cin>>n;
  11.     cout<<"\n nhap thang : ";cin>>t;
  12.    
  13.     if(kt(n,t)==1)
  14.     {
  15.     cout<<"\n\n Thang "<<t<<" co "<<ngay[t]<<" ngay thuoc quy "<<quy(t);
  16.     cout<<"\n\n Ngay truoc ngay "<<n<<" la ngay "<<n-1;
  17.     cout<<"\n\n Ngay sau ngay "<<n<<" la ngay "<<n+1;
  18.     }
  19.     else
  20.     cout<<"\n false";
  21.     return 0;
  22. }
  23. int kt(int a,int b)
  24. {  
  25.     for(int i=1;i<13;i++)
  26.     if(thang[i]==b && ngay[i]>=a && a>0 )
  27.     return 1;
  28. }
  29. int quy(int a)
  30. {
  31. return a<4  ?  1 : 1+quy(a-3);
  32. }

  ngắn thì có ngắn nhưng ma` ko phải lúc nào ngắn cũng là hay
  vả lại code này mình dựa trên đoạn code kia của bạn lên cũng chưa hẳn chính xác =-=!
  vd: nếu nhập ngày mồng 1 thì lùi của nó phải là ngày cuối của tháng trước
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Momoka : 22-09-2011 lúc 12:19 AM.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  Code:
  #include <iostream>
  
  using namespace std ;
  
  typedef struct 
  {
  	int day ;
  	int month ;
  	int year ;
  } Date ;
  
  Date nhap() ;
  istream& operator>>(istream &is, Date &X) ;
  bool ktD(Date X) ;
  bool ktrNn(Date X) ;
  Date ngaysau(Date X) ;
  ostream& operator<<(ostream &os, Date X) ;
  void main()
  {
  	Date X ;
  	X = nhap() ;
  	if(ktD(X)) 
  		cout << "ngay thang hop le!!!" << endl ;
  	else 
  		cout << "ngay thang ko hop le!!!" << endl ;
  
  	if(ktD(X))
  		cout << ngaysau(X) << endl ;
  }
  
  Date nhap()
  {
  	Date X ;
  	cout << "nhap ngay thang nam:" ;
  	cin >> X ;
  	return X ;
  }
  istream& operator>>(istream &is, Date &X)
  {
  	is >> X.day >> X.month >> X.year ;
  	return is ;
  }
  bool ktD(Date X)
  {
  	int mon[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31} ;
  	if(ktrNn(X))
  		mon[2] = 29 ;
  	if(X.day <=0 || X.day > mon[X.month])
  		return false ;
  	return true ;
  }
  bool ktrNn(Date X)
  {
  	if(X.year%400==0)
  		return true ;
  	else
  		if(X.year%4==0 && X.year%100!=0)
  			return true ;
  		else 
  			return false ;
  }
  
  Date ngaysau(Date X)
  {
  	Date rs ;
  	rs = X ;
  	int mon[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31} ;
  	if(ktrNn(X)) 
  		mon[2] = 29 ;
  	if(X.month==12)
  		if(X.day==31)
  		{
  			rs.day = 1 ;
  			rs.year = rs.year + 1 ;
  			rs.month = 1 ;
  		}
  		else 
  			rs.day = rs.day + 1 ;
  	else 
  		if(X.day == mon[X.month])
  		{
  			rs.day = 1 ;
  			rs.month = rs.month + 1 ;
  		}
  		else 
  		{
  			rs.day = rs.day + 1 ;
  		}
  	return rs ;
  }
  ostream& operator<<(ostream &os, Date X)
  {
  	os << X.day << "/" << X.month << "/" << X.year ;
  	return os ;
  }
  đây là code của em, chỉ viết vài phần trong đề thôi, các pác xem thử thế nào

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn