Các bác cho tớ hỏi:
Tớ đang thắc việc việc truyền tham số vào trong hàm Main của C#
trong C thì sử dụng tham số trong main tùy ý...và có thể gọi nó bằng CMD


--Ý tưởng của tớ là:

Chuơng trình 1:
hàm Main(tham số)
--> Xử lý bằng các chương trình từ giá trị tham số

Chương trình thứ 2: gọi chuơng trình 1 với tham số

ví dụ như:
chương trình 1: lấy tham số +1 và hiển thị kết quả
chuơng trình 2: mở chương trình 1 và truyền giá trị là 4
--> HIển thị là 5

Đó là ví dụ đơn giản...nhưng cái tớ muốn là truyền tham số vào...
p/s: tớ muốn viết một chương trình như shutdown ...
Nhờ các bác giúp dùm...tks!