Bằng thạc sỹ được thiết kế để cung cấp thêm cho sinh viên kiến thức chuyên ngành, vượt xa mức độ cử nhân. Bằng Thạc sỹ được đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và có hai loại hình chương trình chính: học thuật (Academic) và chuyên nghiệp (professional).


a. Thạc sĩ học thuật (Academic Master’s)

Thạc sỹ Văn chương (MA: Master of Arts) và thạc sĩ về khoa học (MS: Master of Arts) thường được trao cho các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, khoa học, nhân văn. Bằng thạc sĩ khoa học (M.S) cũng được trao cho lĩnh vực kỹ thuật, chẳng hạn như kỹ sư và sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu cơ bản phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra được chú trọng. Các chương trình này thường đòi hỏi phải hoàn thành từ 30 và 60 tín chỉ và có thể được hoàn tất trong một hoặc hai năm Học Cao Học toàn thời gian. Chương trình này có thể trực tiếp học đến bậc tiến sĩ.

Chương trình thạc sĩ bao gồm làm hoặc không làm luận án. Trong hai trường hợp này, bằng cấp nhận được là tương đương nhau, nhưng đòi hỏi của chương trình học thuật khác hơn một chút. Sinh viên không làm luận án thường học nhiều hơn và tham gia kỳ thi tổng kết sau khi tất cả các môn kết thúc. Đối với sinh viên làm luận án, luận án là một phần của kỳ thi tổng kết. Sau khi học xong các môn, sinh viên thi vấn đáp, với kiến thức đã học và luận án của mình.

b. Thạc sĩ chuyên ngành (Professional Master’s)

Chương trình này được thiết kế để hướng sinh viên từ bằng cấp đầu tiên đến một nghề chuyên nghiệp nào đó. Bằng Thạc sỹ chuyên nghiệp thường là chương trình thạc sĩ cuối cùng “terminal Master”, có nghĩa là nó không liên thông với các chương trình đào tạo tiến sĩ. Chương trình thạc sỹ này thường được thiết kế cho các lĩnh vực chuyên biệt: như là Thạc sỹ Kinh doanh (MBA), thạc sĩ về công tác xã hội (MSW: Master of Social work), thạc sĩ về giáo dục (M.Ed. master of education), Thạc sỹ Ngoại thương hoặc thạc sĩ về Nhân văn (MFA: master of fine arts). Các ngành khác của chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp bao gồm: báo chí, quan hệ quốc tế, kiến trúc, quy hoạch và đô thị. Chương trình này định hướng trực tiếp áp dụng các kiến thức hơn là những nghiên cứu cơ bản. Chúng được cấu trúc chặt chẽ hơn với các chương trình độ học vấn, và yêu cầu tất cả các sinh viên học một chương trình tương tự hoặc giống nhau về học tập mà kéo dài từ một đến ba năm, tùy thuộc vào các cơ sở giáo dục và các lĩnh vực nghiên cứu.

Chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp đòi hỏi hoàn tất từ 36 - 48 tín chỉ trong 1- 2 năm toàn thời gian, và thường không làm luận án.

Sự khác nhau giữa các chương trình thạc sĩ

Một điểm khác nhau chính giữa các chương trình thạc sĩ Cao học là có hay không định hướng cho sinh viếp tiếp tục học lên tiến sĩ. Chương trình không hướng đến bậc tiến sĩ được gọi là chương trình thạc sĩ sau cùng (terminal master’s programs). Hầu hết bậc thạc sĩ chuyên ngành đều nằm trong phạm vi này. Các tín chỉ của chương trình này có hoặc không thể chuyển đổi hay dùng trong trường hợp bạn muốn tiếp tục học lên tiến sĩ.

Một số trường chỉ nhận các ứng viên học tiến sĩ tiềm năng trong một số lĩnh vực nhất định, mặc dù họ có thể cấp bằng thạc sĩ cuối cùng (terminal master’s degree) cho sinh viên hoàn tất chương trình học. Các lĩnh vực khác đòi hỏi bằng thạc sĩ như một phần của điều kiến xét duyển vào chương trình bậc tiến sĩ.

Vì chính sách trường này khác với trường kia, và khác ngay giữa các khoa trong cùng một trường, do đó tốt nhất là ứng viên thạc sĩ và tiến sĩ cần tìm hiểu trực tiếp khoa muốn theo học để biết cấu trúc và các quy định xét tuyển.

_______________________

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI...ĐẾN KHI NÀO CHẾT THÌ THÔI !

Dai hoc Tai chinh|Cao học Ngoại thương|cao hoc kinh te
|Thi Cao hoc|Học Cao Học