mình chuẩn bị học môn Cơ sở dũ liệu, các bạn có thể cho mình biết phần mềm nào hỗ trợ cho việc học môn này? Có phải Microsoft SQL server chỉ xài đựoc cho máy chủ không? (tại mình đang xài máy đơn).
2 phiên bản MS SQL server standard Vs MS SQL express edition có gì khác nhau?