như tiêu đề mình đã nói. và mình cũng đã post một bài lên đây rùi nhưng thật sự mình vẫn không tìm thấy kết quả. giờ cáo lỗi cho mình post lên một lần nữa,vì bài tập mình làm khó chỗ đọc dữ liệu từ file tù điển .dict và đưa dữ liệu vào file xml. và mình đã tìm hiểu cái này cả một tuần rùi.nhưng không được. có bro nào hướng dẫn hướng làm được không. mình xin cảm ơn ngàn lần.