Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Upload ảnh vào thư mục mặc định rồi hiển thị lên pictureBox

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  359

  Mặc định Upload ảnh vào thư mục mặc định rồi hiển thị lên pictureBox

  nhờ các bro giúp e! e có form thêm mới sinh viên có trường ảnh đại diện sinh viên. trong csdl lưu tên ảnh (vd: anhdaidien.jpg) dạng varchar. và khi bấm thêm thực hiện thêm việc upload ảnh anhdaidien.jpg vào thư mục đã tạo (AnhDaiDien) và 1 form hiển thị danh sách các sinh viên chọn dòng sinh viên nào thì load sinh viên đó ra các textbox tương ứng bên cạnh về thông tin sinh viên đó đồng thời có 1 cái picturebox hiển thị ảnh sinh viên ( e có tên ảnh trong csdl và giả sử đã upload đc ảnh đó vào thư mục AnhDaiDien thì e hiển thị ảnh đó lên picturebox thế nào) e cảm ơn!
  Muốn thành công thì đừng thất vọng - nhưng nếu có lúc thất vọng thì cứ làm việc trong sự thất vọng đi.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  73

  picture.Image = new Bitmap("image.jpg");

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  359

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi RoboWonder Xem bài viết
  picture.Image = new Bitmap("image.jpg");
  A có thể Chỉ rõ hơn cho e đc ko?
  Muốn thành công thì đừng thất vọng - nhưng nếu có lúc thất vọng thì cứ làm việc trong sự thất vọng đi.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Mechatronics Department, UET, VNUH
  Bài viết
  49

  Thumbs up Một vài gợi ý...

  Bạn đã có hướng giải quyết vấn đề rồi đó!
  Bây giờ chỉ là thực hiện nó ntn thôi.

  1. Lưu ảnh vào thư mục tạo sẵn (ví dụ: Pictures)

  Để làm được việc này, bạn cần làm qua các bước sau:
  Tìm ảnh --> Chọn ảnh --> Lưu ảnh. Sử dụng Dialogbox để thực hiện.

  Code minh họa:
  Code:
   // Lưu ảnh của Hồ sơ mới
  
      //Gán sự kiện cho nút Thêm ảnh
  
      private void btnSaveImage_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        try
        {
          
          SearchImage();
          // Hỏi trước khi lưu ảnh
          DialogResult Question = MessageBox.Show("Bạn đã chọn đúng ảnh cần lưu cho Hồ sơ này chưa?", "Save Image,Yes/No?", MessageBoxButtons.YesNoCancel);
          if (Question == DialogResult.Yes)
          {
            SaveImage();
            pictureBox4.Image = null;        
           //  MessageBox.Show("Ảnh đã được lưu thành công!");
  
          }
  
          if (Question == DialogResult.No)
          {
            btnSaveImage_Click(null, null);
          }
          if (Question == DialogResult.Cancel)
          {
            Xoadulieu();
            pictureBox4.Image = null;
            loadToolStripMenuItem_Click(null, null);
          }
        }
        catch
        { 
        }
      }
  
      //a. Khởi tạo hàm Mở Dialog tìm ảnh
      private void SearchImage()
      {
        openFileDialog1.InitialDirectory = "E:";//Định đường dẫn khi mở cửa sổ tìm ảnh
        openFileDialog1.FileName = "";// Tên ảnh
        openFileDialog1.Filter = "Images(*.jpg)|*.jpg|PNG (*.png)|*.png|All files (*.*)|*.*";
        openFileDialog1.ShowDialog();// Hiện cửa sổ 
        if (openFileDialog1.FileName != "")
        {
        
          txtImage.Text = System.IO.Path.GetFileName(openFileDialog1.FileName);// Hiển thị tên ảnh lên Textbox
          pictureBox4.Image = Image.FromFile(openFileDialog1.FileName);//Hiện ảnh lên Picbox.
          System.IO.Directory.SetCurrentDirectory(System.Windows.Forms.Application.StartupPath + "/Pictures");//Đường dẫn chứa file ảnh khi lưu.
        }
      }
      
      //b. Khởi tạo hàm Save ảnh
  
      private void SaveImage()
      {
        saveFileDialog1.FileName = txtImage.Text;
  
        if (saveFileDialog1.FileName != "")
        {
  
          System.IO.FileStream fs = (System.IO.FileStream)saveFileDialog1.OpenFile();
  
          switch (saveFileDialog1.FilterIndex)
          {
              
            case 1:
              
              this.pictureBox4.Image.Save(fs,
              System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
              
              break;
  
            case 2:
              this.pictureBox4.Image.Save(fs,
              System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
              
              break;
  
            case 3:
              this.pictureBox4.Image.Save(fs,
              System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Gif);
              
              break;
          }
  
          
          fs.Close();
        }
      }
  
      #endregion

  2. Load ảnh ra theo tên ảnh:

  Code:
  // Hàm con Load ảnh 
      private void LoadPicture()
      {
       try
        {
        string tenanh = Application.StartupPath + "\\Pictures\\" + txtImage.Text;// Muc dich tao duong dan the nay de khi save anh moi khong bao loi duong dan!
        pictureBox4.Image = Image.FromFile(tenanh);
        }
       catch
        {
       MessageBox.Show("Hồ sơ này chưa có ảnh!");
        }
  
      }
  Do { ...I lov3 U!...}while(true);
  Ước gì đời là vòng lặp vô tận
  Để Anh được mãi mãi bên Em.
  Nhưng Em ơi cuộc sống còn nhiều ngoại lệ.
  Làm thế nào để Debug hết đây!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2012
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Delfy Xem bài viết
  Bạn đã có hướng giải quyết vấn đề rồi đó!
  Bây giờ chỉ là thực hiện nó ntn thôi.

  1. Lưu ảnh vào thư mục tạo sẵn (ví dụ: Pictures)

  Để làm được việc này, bạn cần làm qua các bước sau:
  Tìm ảnh --> Chọn ảnh --> Lưu ảnh. Sử dụng Dialogbox để thực hiện.

  Code minh họa:
  Code:
   // Lưu ảnh của Hồ sơ mới
  
      //Gán sự kiện cho nút Thêm ảnh
  
      private void btnSaveImage_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        try
        {
          
          SearchImage();
          // Hỏi trước khi lưu ảnh
          DialogResult Question = MessageBox.Show("Bạn đã chọn đúng ảnh cần lưu cho Hồ sơ này chưa?", "Save Image,Yes/No?", MessageBoxButtons.YesNoCancel);
          if (Question == DialogResult.Yes)
          {
            SaveImage();
            pictureBox4.Image = null;        
           //  MessageBox.Show("Ảnh đã được lưu thành công!");
  
          }
  
          if (Question == DialogResult.No)
          {
            btnSaveImage_Click(null, null);
          }
          if (Question == DialogResult.Cancel)
          {
            Xoadulieu();
            pictureBox4.Image = null;
            loadToolStripMenuItem_Click(null, null);
          }
        }
        catch
        { 
        }
      }
  
      //a. Khởi tạo hàm Mở Dialog tìm ảnh
      private void SearchImage()
      {
        openFileDialog1.InitialDirectory = "E:";//Định đường dẫn khi mở cửa sổ tìm ảnh
        openFileDialog1.FileName = "";// Tên ảnh
        openFileDialog1.Filter = "Images(*.jpg)|*.jpg|PNG (*.png)|*.png|All files (*.*)|*.*";
        openFileDialog1.ShowDialog();// Hiện cửa sổ 
        if (openFileDialog1.FileName != "")
        {
        
          txtImage.Text = System.IO.Path.GetFileName(openFileDialog1.FileName);// Hiển thị tên ảnh lên Textbox
          pictureBox4.Image = Image.FromFile(openFileDialog1.FileName);//Hiện ảnh lên Picbox.
          System.IO.Directory.SetCurrentDirectory(System.Windows.Forms.Application.StartupPath + "/Pictures");//Đường dẫn chứa file ảnh khi lưu.
        }
      }
      
      //b. Khởi tạo hàm Save ảnh
  
      private void SaveImage()
      {
        saveFileDialog1.FileName = txtImage.Text;
  
        if (saveFileDialog1.FileName != "")
        {
  
          System.IO.FileStream fs = (System.IO.FileStream)saveFileDialog1.OpenFile();
  
          switch (saveFileDialog1.FilterIndex)
          {
              
            case 1:
              
              this.pictureBox4.Image.Save(fs,
              System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
              
              break;
  
            case 2:
              this.pictureBox4.Image.Save(fs,
              System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
              
              break;
  
            case 3:
              this.pictureBox4.Image.Save(fs,
              System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Gif);
              
              break;
          }
  
          
          fs.Close();
        }
      }
  
      #endregion

  2. Load ảnh ra theo tên ảnh:

  Code:
  // Hàm con Load ảnh 
      private void LoadPicture()
      {
       try
        {
        string tenanh = Application.StartupPath + "\\Pictures\\" + txtImage.Text;// Muc dich tao duong dan the nay de khi save anh moi khong bao loi duong dan!
        pictureBox4.Image = Image.FromFile(tenanh);
        }
       catch
        {
       MessageBox.Show("Hồ sơ này chưa có ảnh!");
        }
  
      }
  Cảm ơn bạn nhiều lắm! mình đã làm được.

Các đề tài tương tự

 1. Hiển thị file ảnh trước và sau khi upload lên web?
  Gửi bởi manutdvntb trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-02-2013, 03:13 PM
 2. Upload chương trình Iphone lên AppStore
  Gửi bởi huygamer trong diễn đàn Thắc mắc IPhone, IPad, Mac OS X
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-01-2013, 04:02 PM
 3. Upload ảnh lên Host như thế nào ?
  Gửi bởi vitnhua7590 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-11-2011, 09:24 PM
 4. đưa dữ liệu lên picturebox???????
  Gửi bởi trankien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 21-05-2011, 09:02 PM
 5. upload lên hosting gặp sự cố?
  Gửi bởi supperchym trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-05-2011, 01:03 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn