Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Lỗi giá trị trả về trong thuật toán tkiếm ttính &tìm kiếm nhị phân

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  14

  Angry Lỗi giá trị trả về trong thuật toán tkiếm ttính &tìm kiếm nhị phân

  mình có 2 bài toán:
  Cài đặt thuật giải tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân trên danh sách n số nguyên trả kết quả tìm được về True & False.Nhưng chả hiểu sao lúc trả về dù tìm được vẫn là false.
  Đây là code:
  Code:
  //Viet tren nen Cfree4.1
  #include<iostream.h>
  struct DAY{
  	int n;
  	int key[50];
  };
  	/////////////
  void Nhap(DAY&A)
  {
  	while(A.n>50)
  	{
  		cout<<"Nhap vao so phan tu cua day:";
  		cin>>A.n;
  	}
  	cout<<"******NHAP VAO*******\n";
  	for(int i=0;i<A.n;i++)
  	{
  		cout<<"Phan tu thu: "<<i+1<<"\n";
  		cin>>A.key[i];
  	}
  }
  	/////////////
  void Xuat(DAY A)
  {
  	cout<<"******DAY DA NHAP VAO LA******\n";
  	for(int i=0;i<A.n;i++)
  	{
  		cout<<A.key[i]<<"  ";
  	}
  	cout<<"\n";
  }
  	/////////////
  int LinearSearch(DAY A,int x)
  {
  	cout<<"Nhap x: ";cin>>x;
  	int i=0;
  	A.key[50]=x;
  	while(A.key[i]!=x)
  		i++;
  		if(i==A.n)
  			return 0;
  		else
  		return 1;
  }
  	/////////////
  void SxTang(DAY &A)
  {
  	int temp;
  	for(int i=0;i<A.n-1;i++)
  	{
  		for(int j=i+1;j<A.n;j++)
  		{
  			if(A.key[i]>A.key[j])
  			{
  				temp=A.key[i];
  				A.key[i]=A.key[j];
  				A.key[j]=temp;
  			}
  		}
  	}
  	Xuat(A);
  }
  	/////////////
  int BinarySearch(DAY A,int Y)
  {
  	SxTang(A);
  	cout<<"Nhap vao Y: ";
  	cin>>Y;
  	int left=0;
  	int right=A.n-1;
  	int mid;
  	do{
  		mid=(left+right)/2;
  		if(Y=A.key[mid]) return 1;
  		else
  		if(Y<A.key[mid]) right=mid-1;
  		else
  		left=mid+1;
  	}while(left<=right);
  	return 0;
  }
  	/////////////
  void main()
  {
  	int key[50];
  	int x,Y,n,w,a;
  	DAY A;
  	do{
  		cout<<"\nHay chon thao tac:\n 1. Nhap day\n 2. Xuat day\n 3. Tim kiem tuyen tinh tra ve true false\n";
  		cout<<" 4. Sap xep tang \n 5. Tim kiem nhi phan tra ve true false\n";
  		cin>>a;
  		switch(a)
  		{
  			case 1:Nhap(A);break;
  			case 2:Xuat(A);break;
  			case 3:
  			if(LinearSearch(A,x)==0)
  			cout<<"TRUE\n";
  			else
  			cout<<"FALSE\n";
  			break;
  			case 4:SxTang(A);break;
  			case 5:
  			if(BinarySearch(A,Y)==0)
  			cout<<"TRUE\n";
  			else
  			cout<<"FALSE\n";
  			break;
  			default : cout<<"CHI DUOC CHON TU 1 DEN 4!!!";
  		}cout<<"Tiep tuc ko?{An -1 de thoat}";
  		cin>>w;
  	}while(w!=-1);
  }
  Và 1 bài nữa:
  Định nghĩa cấu trúc phân số. Viết chương trình:
  Nhập, xuất danh sách n phân số
  Tìm kiếm phân số X trên danh sách. Nếu có cho biết vị trí của X trong danh sách. Mình định tìm kiếm theo giá trị của nó. Nhưng hàm rút gọn bị lỗi gì đó mình chả hiểu nữa :(
  Code:
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<math.h>
  struct PS{
  	int tu,mau;
  };
  struct DAYPS{
  	int n;
  	PS key[50];
  };
  	/////////////
  void NhapPS(PS&P)
  {
  	cout<<"Nhap tu so: ";
  	cin>>P.tu;
  	cout<<"Nhap mau so: ";
  	cin>>P.mau;
  }
  	/////////////
  void XuatPS(PS P)
  {
  	cout<<P.tu<<"/"<<P.mau<<"  ";
  }
  	/////////////
  void NhapDayPS(DAYPS&D)
  {
  	cout<<"Nhap so phan tu cua day: ";
  	cin>>D.n;
  	for(int i=0;i<D.n;i++)
  	{
  		NhapPS(D.key[i]);
  	}
  }
  	/////////////
  void XuatDayPS(DAYPS&D)
  {
  	cout<<"Day phan so sau khi duoc rut gon la:";
  	for(int i=0;i<D.n;i++)
  	{
  		cout<<RutGonPS(D.key[i])<<"  ";//loi o day
  	}
  }
  	/////////////
  int UCLN(PS P)
  {
  	if(P.tu==P.mau)
  	return P.tu;
  	P.tu=abs(P.tu);
  	P.mau=abs(P.mau);
  	while(P.tu!=P.mau)
  	{
  		if(P.tu>P.mau)
  			P.tu=P.tu-P.mau;
  		else
  		P.mau=P.mau-P.tu;		
  	}
  	return P.tu;
  }
  	/////////////
  PS RutGon(PS&P)
  {
  	P.tu=P.tu/UCLN(P);
  	P.mau=P.mau/UCLN(P);
  	return P;
  }
  	/////////////
  int LinearSearch()
  {
  }
  	////////////
  void BinearSearch()
  {
  	
  }
  	/////////////
  void main()
  {
  	PS key[50];
  	PS P;
  	DAYPS D;
  	int w,k;
  	do{
  		cout<<"*****CHON THAO TAC*****";
  		cout<<"\n 1.Nhap vao day phan so\n 2.Xuat ra day phan so\n";
  		cin>>k;
  	switch(k)
  	{
  		case 1: NhapDayPS(D);break;
  		case 2: XuatDayPS(D);break;
  		default:"Chon lai di ban^^";
  	}
  	cout<<"Tiep tuc?(An -1 de out)\n";cin>>w;
  	}
  		while(w!=-1);
  }
  TKS mọi người
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi virut35 : 21-09-2011 lúc 07:29 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Cấu trúc dữ liệu Tìm thuật toán trả về Node cha của một Node bất kỳ trong cây nhị phân tìm kiếm
  Gửi bởi A10932 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 20-08-2013, 12:30 PM
 2. Thuật toán tìm kiếm nhánh cận trong lập trình C#?
  Gửi bởi nmt021089 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-12-2010, 10:12 PM
 3. Kỹ thuật tìm kiếm tối ưu trong chuỗi
  Gửi bởi nothing1010 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-10-2010, 02:55 PM
 4. Tìm kiếm trong mảng bằng thuật toán tìm nhị phân
  Gửi bởi acumen trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-07-2010, 08:30 PM
 5. Thuật toán tìm kiếm dữ liệu trong datatable bằng C#?
  Gửi bởi congchinhqn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-01-2010, 06:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn