Em xây dựng đc 1 usercontrol để thống kê website, nhưng không biết các nào để đưa nó vào sử dụng cho các trang khác. Mặt khác, khi xây dựng xong, bỏ vào 1 masterpage thì nó ko hiện ra các icon của trang đó, mà lúc xây dựng thì laịa hiện ra đượcn nhưng không hiện ra khi thể hiện trên 1 form khác, mong các cao thủ chỉ dùm e cách làm và sửa chữa nó