All Audio Recorder là phần mềm ghi âm thanh mạnh mẽ. Nó cho phép bạn ghi lại âm thanh từ Midi, MP3, WAV, WMA, RAM, OGG, VQF, CD, DVD, MPEG, AVI, MOV, GAME, FLASH, âm thanh trên Internet,...
Nó còn có thể ghi âm thanh từ tất cả các thiết bị ngoại vi như: Microphone, Cassette Tape, TV, Radio, Electronic Organ, Video Tape, CD Player, DVD Player,...
Được sử dụng như phần mềm chuyển đổi, âm thanh có thể chuyển đổi RM sang MP3, âm thanh DVD sang MP3, âm thanh CD sang MP3, MID sang MP3,…
Các tính năng chính:

- Ghi lại âm thanh CD với định dạng đầu ra: MP3, WMA, WAV.
- Mã hóa tập tin MP3, WMA hay OGG.
- Phát lại âm thanh được ghi trên đĩa CD.
- Giao diện người dùng dễ sử dụng.

Yêu cầu hệ thống:
- RAM: 16 MB.
- Vi xử lý: Intel Pentium.
Nguồn: sưu tầm

Download All Audio Recorder