Ai có tài liệu về windows mobile thì cho tớ xin với.

P/S: liên quan đến lĩnh vực thiết kế giao diện thì càng hay. tại tớ chưa biết nhiều về mấy cái mẹo tạo giao diện đẹp trên windows mobile.

Cảm ơn các pro đã đọc topic của mình