Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: nhập xuất mảng 2 chiều

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  35

  Smile nhập xuất mảng 2 chiều

  ai xem cho em với em gọi hàm không được
  em làm trực tiếp thì được rồi nhưng gọi hàm không được ai chỉ cho em chỗ sai với

  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace trungdct
  {
    class Program
    {
      static void nhap(int[,] A,int m,int n)
      {
        for (int i = 0; i < A.GetLength(0); i++)
          for (int j = 0; j < A.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write("nhap phan tu a[{0}][{1}]=", i + 1, j + 1);
            A[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          }
      }
      static void xuat(int[,] A,int m,int n)
      {
        for (int i = 0; i < A.GetLength(0); i++)
        {
          Console.WriteLine();
          for (int j = 0; j < A.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write("{0,4}", A[i, j]);//0,4 la cach ra 4 khoang trang
            Console.WriteLine();
          }
        }
      }
      
  
      static void Main(string[] args)
      {
        int[,] A;
        int dong,cot;
        Console.WriteLine("nhap so dong");
        dong=Int32.Parse(Console.ReadLine());
        
        Console.WriteLine("nhap so cot");
        cot=Int32.Parse(Console.ReadLine());
        A=new int [dong, cot];
        /*
        for(int i=0;i<A.GetLength(0);i++)
          for(int j=0;j<A.GetLength(1);j++)
          {
          Console.Write("nhap phan tu a[{0}][{1}]=",i+1,j+1);
            A[i,j]=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          }
        for (int i = 0; i < A.GetLength(0); i++)
        {
          Console.WriteLine();
          for (int j = 0; j < A.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write("{0,4}", A[i, j]);//0,4 la cach ra 4 khoang trang
            Console.WriteLine();
          }
        }*/
        nhap(a(dong,cot));
        
       }
    }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  2

  bạn không cần thiểt phát khai báo "int m,int n" trong hàm

  "nhap(a(dong,cot));" bạn gọi hàm thế này sai quá rõ ràng rồi


  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace trungdct
  {
    class Program
    {
      static void nhap(int[,] A)
      {
        for (int i = 0; i < A.GetLength(0); i++)
          for (int j = 0; j < A.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write("nhap phan tu a[{0}][{1}]=", i + 1, j + 1);
            A[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          }
      }
      static void xuat(int[,] A)
      {
        for (int i = 0; i < A.GetLength(0); i++)
        {
          Console.WriteLine();
          for (int j = 0; j < A.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write("{0,4}", A[i, j]);//0,4 la cach ra 4 khoang trang
            Console.WriteLine();
          }
        }
      }
      
  
      static void Main(string[] args)
      {
        int[,] A;
        int dong,cot;
        Console.WriteLine("nhap so dong");
        dong=Int32.Parse(Console.ReadLine());
        
        Console.WriteLine("nhap so cot");
        cot=Int32.Parse(Console.ReadLine());
        A=new int [dong, cot];
        /*
        for(int i=0;i<A.GetLength(0);i++)
          for(int j=0;j<A.GetLength(1);j++)
          {
          Console.Write("nhap phan tu a[{0}][{1}]=",i+1,j+1);
            A[i,j]=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          }
        for (int i = 0; i < A.GetLength(0); i++)
        {
          Console.WriteLine();
          for (int j = 0; j < A.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write("{0,4}", A[i, j]);//0,4 la cach ra 4 khoang trang
            Console.WriteLine();
          }
        }*/
        
        nhap(A);
        xuat(A);
       }
    }
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  35

  cảm ơn bạn nhều!
  nhưng sao mình làm nó chạy xuất ra màn hình không như ý vậy ? nó chạy ra mỗi 1 cột
  nhân tiện ai có thể cho mình hỏi ý nghĩa của getlength la j không?

  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace mang2chieu
  {
    class Program
    {//trên này gọi hàm không chay được
      
      static void nhap(int[,]a)
      {
        for (int i = 0; i < a.GetLength(0); i++)
          for (int j = 0; j < a.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write("nhap phan tu a[{0}][{1}]=", i + 1, j + 1);
            a[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          }
      
        
      }
      static void xuat(int[,] a)
      {
        for (int i = 0; i < a.GetLength(0); i++)
        {
          Console.WriteLine();
          for (int j = 0; i < a.GetLength(1); i++)
          {
            Console.Write("{0,5}", a[i, j]);
          }
        }      
      }
  
      static void Main(string[] args)
      {
        int[,] a;
        int m, n;
        Console.WriteLine("nhap vao so dong va so cot");
        m = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        a = new int[m, n];
        nhap(a);
        xuat(a);
        Console.Read();
      }
      
    }
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Nơi ở
  Vô Gia Cư
  Bài viết
  269

  getlength là lấy độ dài chuỗi đó bạn!

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ Tạo ống 1 chiều nhập chữ thường và xuất ra chữ hoa
  Gửi bởi chewinggum trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 06-01-2014, 03:28 PM
 2. nhập xuất mảng một chiều
  Gửi bởi dibo_ngaodu94 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 17-06-2013, 05:23 PM
 3. Nhập chiều dài cạnh xuất ra hình vuông
  Gửi bởi kingwarcraft trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 11-01-2012, 01:29 AM
 4. Mảng 1 chiều,nhập xuất tập hợp??
  Gửi bởi rogerminh2401 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-01-2011, 01:31 AM
 5. Lập trình C++ Mảng 2 Chiều nhập và xuất ra màn hình ma trận A[n][m]
  Gửi bởi vodanh122 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-12-2010, 04:00 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn