Xin nhờ các bác giải giúp em bài tập này

Em cảm ơn.