Hi,

Mình có một thiết bị hai sensor đưa tín hiệu chuyển động vào, mỗi sensor có hai tín hiệu theo phương x và y. Dựa vào độ lệch của hai sensor tính được chuyển động và góc xoay.

rotation = y1 - y2;

Vấn đề là khi vật chuyển động dù hơi xoay một chút thì không tính. Làm thế nào để lọc được như vậy?

Mình đã thử vài cách đơn giản nhưng không ăn thua. Nếu có sách hay tài liệu liên quan, keyword để search thì cho mình xin luôn.

Thanks