Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Làm sao để read and write struct data TCHAR

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  7

  Mặc định Làm sao để read and write struct data TCHAR

  Mình viết đoạn code randFile sau để tạo 1 file bao gồm header và nhiều records. Với số record được lấy từ tham số của _tmain function.

  Ex: randFile NumOfRecord filename

  Code:
  #include "Everything.h"
  #define UNICODE
  #define STRING_SIZE 256
  typedef struct _RECORD { /* File record structure */
  	DWORD			referenceCount; /* 0 meands an empty record */
  	SYSTEMTIME		recordCreationTime;
  	SYSTEMTIME		recordLastRefernceTime;
  	SYSTEMTIME		recordUpdateTime;
  	TCHAR			dataString[STRING_SIZE];
  } RECORD;
  typedef struct _HEADER { /* File header descriptor */
  	DWORD			numRecords;
  	DWORD			numNonEmptyRecords;
  } HEADER;
  //------------------
  int _tmain(int argc, LPTSTR argv[])
  {
  	//Declare
  	HANDLE hFile;
  	HEADER header;
  	RECORD record;
  	DWORD dwNumOfBlock,dwBytesRead,dwOpenOpt;
  	SYSTEMTIME systCurrentTime;
  	int i;
  
  	//Implement
  
  	if(argc < 3){
  		_tprintf("Usage: WriteUnicodeStruct NumOfBlock filename");
  		return 1;
  	}
  	dwNumOfBlock = _ttoi(argv[1]);
  	//Define Header
  	header.numRecords = dwNumOfBlock;
  	header.numNonEmptyRecords = 0;
  	//Define Record
  	record.referenceCount = 0;
  	GetSystemTime(&systCurrentTime);// Get current system time
  	record.recordCreationTime = record.recordUpdateTime = record.recordLastRefernceTime = systCurrentTime;
  	
  
  	hFile = CreateFile(argv[2],
  				GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
  				0,
  				NULL,
  				CREATE_NEW,
  				FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
  				NULL);
  	if(hFile == INVALID_HANDLE_VALUE){
  		ReportError(_T("Cannot Create new File"),1,TRUE);	
  	}
  		
  	//Write Header
  	if(!WriteFile(hFile,&header,sizeof(HEADER),&dwBytesRead,NULL))
  		ReportError(_T("Cannot write header"),2,TRUE);
  
  	for(i = 0;i < dwNumOfBlock;i++){
  		_tcscpy(record.dataString,_T("dsadasdasdasdsadasdasdsadsad"));
  		if(!WriteFile(hFile,&record,sizeof(RECORD),&dwBytesRead,NULL))
  			ReportError(_T("Cannot write records"),3,TRUE);
  	}
  	
  	SetEndOfFile(hFile);
  	CloseHandle(hFile);
  	system("pause");
  	return 0;
  }
  
  VOID ReportError(LPCTSTR userMessage, DWORD exitCode, BOOL printErrorMessage){
  	DWORD eMsgLen,errorNum = GetLastError();
  	LPTSTR lpvSysMsg;
  	_ftprintf(stderr,_T("%s\n"),userMessage);
  	if(printErrorMessage){
  		eMsgLen=FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
  								NULL,errorNum,MAKELANGID(LANG_NEUTRAL,SUBLANG_DEFAULT),(LPTSTR)&lpvSysMsg,0,NULL);
  		if(eMsgLen > 0){
  			_ftprintf(stderr,"%s\n",lpvSysMsg);
  		}
  		else{
  			_ftprintf(stderr,_T("Last error number:%d\n"),errorNum);
  		}
  		if(lpvSysMsg != NULL) LocalFree(lpvSysMsg);
  	}
  
  	if(exitCode > 0){
  		ExitProcess(exitCode);
  	}
  
  	return;
  }
  Sau khi run bằng cmd:

  Code:
  randFile 10 test.txt
  Mình open file bằng notepad thì cái string write xuống file ko được như mình mong muốn như hình dưới.

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		test.png
Lần xem:	18
Size:		6.3 KB
ID:		7811

  Và mình muốn string write xuống như thế này

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		test2.png
Lần xem:	15
Size:		3.3 KB
ID:		7812

  Mình mới học,nhờ mọi người giúp đỡ
  Thanks.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,750

  TCHAR trong mode unicode là 2 byte, vì thế nó write như hình 1 là đúng, nếu muốn ghi được như hình 2 thì có 2 cách:

  1. Chuyển mode từ unicode sang not set (ASCII Mode). Trên cộng đồng C Việt cũng có quá nhiều nên Kevin không nhắc lại!
  2. Convert kiểu chuỗi TCHAR sang chuỗi CHAR

  Nên đọc thêm về kiểu TCHAR, WCHAR trên MSDN trước! Nói chung là cứ học bò trước, lúc chạy bạn sẽ chạy được vững vàng hơn!
  Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)
  Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  374

  Thử xóa #define UNICODE.
  Không thì bạn thử cách này:
  Visual C++ Code:
  1. char chChar[1024];
  2. WideCharToMultiByte(CP_UTF8,0,cstrString,cstrString.GetLength(),(LPSTR)chChar,cstrString.GetLength(),NULL,NULL);
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi luc13aka47 : 28-12-2011 lúc 10:55 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Connect , read/write smartcard bằng C#
  Gửi bởi thitcholaotien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-01-2014, 04:24 PM
 2. Đọc và ghi tập tin bằng C# – read and write file with C# .net
  Gửi bởi qhhqnavy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 02-10-2012, 10:58 AM
 3. Gửi mảng xâu kí tự qua hàm read() và write()
  Gửi bởi DBRett trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-04-2012, 01:12 AM
 4. Xin tài liệu về read-write với file trong C++
  Gửi bởi Sayuri0903 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-09-2010, 10:21 AM
 5. Read và write binary data trong C#?
  Gửi bởi Malib trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-04-2010, 07:37 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn