Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Load lại ảnh và text trên UITableviewcontroller ???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  sài gòn
  Bài viết
  422

  Mặc định Load lại ảnh và text trên UITableviewcontroller ???

  mình làm 1 nút setting cho phép load lại ảnh và text trên từng cell của UITableviewcontroller, nhưng không hiểu sao cứ phải kéo hết cái tableview đó xuống rồi kéo lên lại thì nó mới hiện ra đúng, còn nếu cứ để nguyên thì nó không hiện ra đúng, chắc do mình gọi thiếu 1 hàm refresh,ai giúp mình tìm hàm đó đc không?, thanks

  mình đã gọi hàm reloadData nhưng nó vẫn vô tác dụng
  cố gắng

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  11

  Chưa hiểu ý bạn, nói lại xem rõ ràng được không bạn?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  28

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi haian Xem bài viết
  mình làm 1 nút setting cho phép load lại ảnh và text trên từng cell của UITableviewcontroller, nhưng không hiểu sao cứ phải kéo hết cái tableview đó xuống rồi kéo lên lại thì nó mới hiện ra đúng, còn nếu cứ để nguyên thì nó không hiện ra đúng, chắc do mình gọi thiếu 1 hàm refresh,ai giúp mình tìm hàm đó đc không?, thanks

  mình đã gọi hàm reloadData nhưng nó vẫn vô tác dụng
  Khi bạn khởi tạo 1 custom cell từ UITableViewCell giả sử mỗi 1 cell chứa 1 UIImageView và 1 UIlabel chẳng hạn ,vậy việc khởi tạo UIImage và UILabel và add vào cell phải được đặt trong
  Objective C Code:
  1. - (id)initWithStyle:(UITableViewCellStyle)style reuseIdentifier:(NSString *)reuseIdentifier
  2. {
  3.      //khởi tạo ở đây
  4.     [self addSubview:imgview];
  5.     [self addSubview:uilb];
  6. }
  7.  
  8. // sau đó bạn mới được add image và text vào
  9. -(void)addText:(NSString *)str{
  10.  
  11.   uilb.text=str;
  12. }
  13.  
  14. -(void)addImage:(UIImage*)img{
  15.   imgview.image=image;
  16. }
  như vậy sẽ khắc phục được vấn đề của bạn... Nhưng chưa xong đâu, bạn sẽ để ý tiếp là khi kéo lên kéo xuống các cell có cảm giác như bị treo ...., bạn cần phải tham khảo tiếp đó

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  49

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi haian Xem bài viết
  mình làm 1 nút setting cho phép load lại ảnh và text trên từng cell của UITableviewcontroller, nhưng không hiểu sao cứ phải kéo hết cái tableview đó xuống rồi kéo lên lại thì nó mới hiện ra đúng, còn nếu cứ để nguyên thì nó không hiện ra đúng, chắc do mình gọi thiếu 1 hàm refresh,ai giúp mình tìm hàm đó đc không?, thanks

  mình đã gọi hàm reloadData nhưng nó vẫn vô tác dụng
  Bạn post code đi mình review thử chứ nói chung chung vậy sao mà giúp đc hihi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  2

  bạn viết nó trong hàm cellForRowAtIndexPath thì mặc định thì UItableview sẽ không init lại những cell tiếp theo và bạn muốn chỉnh nó lúc run time thì bạn viết vào hàm willDisplayCell và gọi theo tag con của cell nha

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Load lại ảnh và text trên UITableviewcontroller ???

  Theo mình, khi sử dụng UITableView bạn nên reuse cell, đây là một tính năng rất hay của UITableView, cho phép dùng lại các cell mà không cần phải khởi tạo lại mỗi lần nữa. Khi bạn scroll table mà thấy bị đè lên nhau hay text đậm dần lên thì đó là do quản lý cell chưa tốt. Đây là một ví dụ của mình với hàm cellForRowAtIndexPath:

  Code:
  - (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
  {
  	UILabel *textLabel;
    UIImageView* imgView;
  	UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:@"Cell"];
  	if (cell == nil) 
  	{
  		cell = [[[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleValue1 reuseIdentifier:@"Cell"] autorelease];
      cell.selected = UITableViewCellSelectionStyleNone;
      UIImageView *bgView = [[UIImageView alloc] initWithImage:[UIImage imageNamed:@"shopping_cell_bg.png"]];
      UIImageView *selectView = [[UIImageView alloc] initWithImage:[UIImage imageNamed:@"shopping_cell_select.png"]];
      cell.backgroundView = bgView;
      cell.selectedBackgroundView = selectView;
      
      textLabel = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(48, 7, 240, 30)];
      [textLabel setTag:7749];
  		[textLabel setBackgroundColor:[UIColor clearColor]];
  		[textLabel setFont:[UIFont boldSystemFontOfSize:17]];
  		[textLabel setTextColor:[UIColor blackColor]];
      [cell addSubview:textLabel];
      
      imgView = [[UIImageView alloc] initWithFrame:CGRectMake(10, 7, 32, 32)];
      imgView.backgroundColor = [UIColor clearColor];
      [imgView setTag:8864];
      [cell addSubview:imgView];
      
      [textLabel release];
       [bgView release];
      [selectView release];
      [imgView release];
  	}
  	
    textLabel = (UILabel*)[cell viewWithTag:7749];
    imgView = (UIImageView*)[cell viewWithTag:8864];
    
    switch (indexPath.row) {
      case 0:
        textLabel.text = SetupLanguage(kStrShoppingFind);
        [imgView setImage:[UIImage imageNamed:@"ic_shopping_1.png"]];
        break;
      case 1:
        textLabel.text = SetupLanguage(kStrShoppingAboutMe);
        [imgView setImage:[UIImage imageNamed:@"ic_shopping_2.png"]];
        break;
      case 2:
        textLabel.text = SetupLanguage(kStrShoppingPurchase);
        [imgView setImage:[UIImage imageNamed:@"ic_shopping_3.png"]];
        break;
      case 3:
        textLabel.text = SetupLanguage(kStrShoppingCoupon);
        [imgView setImage:[UIImage imageNamed:@"ic_shopping_3.png"]];
        break;
      case 4:
        textLabel.text = SetupLanguage(kStrShoppingWork);
        [imgView setImage:[UIImage imageNamed:@"ic_shopping_5.png"]];
        break;
      default:
        break;
    }
  	
    return cell;
  }

Các đề tài tương tự

 1. Load dữ liệu từ file text vào Datagridview
  Gửi bởi roy_k trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-05-2012, 09:01 AM
 2. Thay thế header Text được load từ field trong db bằng text theo ý muốn ?
  Gửi bởi toanzoom trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-05-2012, 09:38 PM
 3. không load được mã sinh viên dạng text!
  Gửi bởi xoycontinue trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 24-04-2012, 11:51 AM
 4. ADO.NET Load dữ liệu từ file.text lên listview
  Gửi bởi nguoirung1.6 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-09-2011, 10:50 AM
 5. Load nhiều file text vào chung 1 textbox
  Gửi bởi zenstorm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-08-2011, 02:48 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn