Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Nhập code và name sv vào in ra thì name in đúng nhưng code thì in ra cả 2 code lẫn name

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  10

  Unhappy Nhập code và name sv vào in ra thì name in đúng nhưng code thì in ra cả 2 code lẫn name

  Có bài toán nhập sv yêu cầu kiểm tra code, name,grade.
  Bài của em code phần kiểm tra dữ liệu ko biết sai ở đâu, bác bào soi code chỉ giúp nha.
  Ví dụ em nhập code là BH12345 với name là kaka, thì code in ra sẽ là BH12345kaka chứ không phải BH12345, mà name vẫn in đúng.
  Bác nào kíu với :((

  Hàm student.cpp
  Code:
  #include <iostream>
  #include "student.h";
  using namespace std;
  #include <iomanip>
  Student::Student()
  {
  	strcpy(code,"");
  	strcpy(name,"");
  	grade = 0;
  }
  Student::Student(char* n_code, char* n_name, double n_grade)
  {
  	strcpy(code,n_code);
  	strcpy(name,n_name);
  	grade = n_grade;
  }
  void Student::set()
  {
  	bool checkCode=true;
  		do
  		{
  			cout<<"Enter code: ";
  			fflush(stdin);
  			cin>>code;
  			if(strlen(code)<7 || strlen(code) >7)
  			{
  				cout<<"Lenght must be 7. Try again"<<endl;
  				cin.clear();
  				cin.ignore(2000, '\n');}
  			else if(code[0]<'A' || code[0]>'Z' ||code[1]<'A' || code[1]>'Z'){
  				cerr<<"Invalid input,try again."<<endl;
  				cin.clear();
  				cin.ignore(2000, '\n');}
  			else checkCode=false;
  		}while(checkCode);
  		bool checkName=true;
  		do
  		{
  			cout <<"Enter name: ";
  			fflush(stdin);
  			cin>>name;
  			if(strlen(name)>30)
  			{
  				cout<<"Lenght must lower than 30. Try again"<<endl;
  				cin.clear();
  				cin.ignore(2000, '\n');}
  			else checkName=false;
  		}while(checkName);
  	
  		bool checkGrade = true;
  		while (checkGrade)
  	{
  		cout << "Enter grade: ";
  		cin >> grade;
  		if(cin.fail())
  		{
  			cout << "Invalid input.Try again." << endl;
  			cin.clear();
  			cin.ignore(2000, '\n');
  		}
  		else
  		{
  			if (char (cin.get() !='\n'))
  			{
  				cout << "Invalid input.Try again." << endl;
  				cin.ignore(2000,'\n');
  			}
  			else if (grade < 0 || grade >10)
  			{
  				cout <<"Grade is must higher than 0 and lower than 10 " << endl;
  			}
  			else checkGrade = false;
  		}
  	}
  	
  }
  void Student::display()
  {
  		cout <<setw(15)<< left << code;
  		cout <<setw(30)<< left << name;
  		cout <<setw(10)<< left << grade;
  		cout << endl;
  }
  void Student::search(Student s[],int n)
  {  
  	int count=0;
  	cout<<"Enter Code of student who you want to search: ";
  	cin.getline(find,7);
  	for(int i=0;i<n;i++)
    {
      if(strcmp(s[i].code,find)==0)
      {
  			cout<<"Student who you want to search is: "<<s[i].name<<endl;
  			count++;
  		}
    }
    if(count==0)
      cout<<"Can not find student has this code."<<endl;
  }
  Hàm main.cpp
  Code:
  #include <iostream>
  #include "student.h";
  using namespace std;
  #include <iomanip>
  int main() {
  	Student s[50];
  	int n;
  	cout<<"Enter number of student you want to add: ";
  	cin >> n;
  	for(int i=0; i<n; i++)
  	{
  		cout<<endl<<"Student: "<<i+1<<endl;
  		s[i].set();
  	}
  
  	cout << endl;
  	cout <<"Information of all Student."<<endl;
  	cout << endl;
  	cout <<setw(15)<<left<<"Code";
  	cout <<setw(30)<< left <<"Name";
  	cout <<setw(10)<< left <<"Grade";
  	cout << endl;
  	for(int i=0; i<n; i++)
  	{
  		s[i].display();
  	}
  	Student a;
  	a.search( s, n);
  
  	system("pause");
  	return 0;
  }
  Hàm student.h
  Code:
  class Student{
  public:
  	char code[7];
  	char name[30];
  	double grade;
  	char find[7];
  public:	
  	void display();
  	void search(Student s[],int n);
  	void set();
  	Student();
  	Student(char* n_code, char* n_name, double n_grade);
  };

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  10

  ko bác nào giúp em ak :(

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Bị tràn dữ liệu, trường code không có chỗ chứa ký tự kết thúc

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi spacy0212 Xem bài viết
  Ví dụ em nhập code là BH12345 với name là kaka, thì code in ra sẽ là BH12345kaka chứ không phải BH12345, mà name vẫn in đúng.
  Hàm student.h cái này là định dang class chứ đâu phải hàm
  Code:
  class Student{
  public:
  	char code[7]; // cho nó 8 chars
  	char name[30];
  	double grade;
  	char find[7];
  public:	
  	void display();
  	void search(Student s[],int n);
  	void set();
  	Student();
  	Student(char* n_code, char* n_name, double n_grade);
  };

Các đề tài tương tự

 1. Sắp xếp 4 số a,b,c,d nhập từ bàn phím không dùng mảng chuỗi. Xem giúp code đúng không?
  Gửi bởi vu159951 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-11-2012, 11:34 AM
 2. compiler Warning: Unreachable code và chạy sai trong khi code đúng. Vì sao?
  Gửi bởi lovemoney trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 19-01-2012, 10:02 PM
 3. Code xét 1 xâu có đối xứng không bằng C. Lỗi không đúng trong trường hợp xâu có dấu cách?
  Gửi bởi viethai1431 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-08-2011, 11:09 AM
 4. code tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật prim-cách chạy tay code này
  Gửi bởi ruacon_206 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-04-2011, 02:27 PM
 5. Bài tập C Code bài tập về tính gần đúng Lnx như thế nào?
  Gửi bởi hoangtuannd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 25-10-2010, 10:14 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn