Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: mệnh đề if ...else trong hàm trùng phương

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  0

  Mặc định mệnh đề if ...else trong hàm trùng phương

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  int main()
  {
  float a,delta,b,c;
  printf("hay nhap a,b,c");
  scanf("%f %f %f",&a,&b,&c);
  delta=b*b-4*a*c;
  if (a==0)
  {
  if (b==0)
  {
  if (c==0)
  {
  printf("pt vo so nghiem");
  }
  else
  {
  printf("pt vo nghiem");
  }
  }

  else
  {
  if (c==0)
  {
  printf("pt co 1 nghiem duy nhat x = 0");
  }
  else
  {
  if (c>0)
  {
  printf("pt vo nghiem");
  }
  else
  {
  printf("pt co 2 nghiem x1 = ,x2 = ",sqrt(-c/b),-(sqrt(-c/b)));
  }
  }
  }
  else
  {
  if (delta==0)
  {
  printf("pt co 2 nghiem x1 = ,x2 = ",sqrt(-b/2*a),-(sqrt(-b/2*a)));
  }
  else
  {
  if (delta<0)
  {
  printf("pt vo nghiem");
  }
  else
  {
  if (((-b+sqrt(delta))/2*a)>0&&((-b-sqrt(delta))/2*a)>0)
  {
  printf("pt co 4 nghiem la x1 = ,x2 = ,x3 = ,x4 = ",sqrt((-b+sqrt(delta))/2*a),-(sqrt((-b+sqrt(delta))/2*a)),sqrt((-b-sqrt(delta))/2*a),-(sqrt((-b-sqrt(delta))/2*a)));
  }
  else
  {
  if ((((-b+sqrt(delta))/2*a)>0)
  {
  printf("pt co 2 nghiem x1 = ,x2 = ",sqrt((-b+sqrt(delta))/2*a),-(sqrt((-b+sqrt(delta))/2*a)));
  }
  else
  {
  printf("pt co 2 nghiem x1 = ,x2 = ",sqrt((-b-sqrt(delta))/2*a),-(sqrt((-b-sqrt(delta))/2*a)));
  }
  }
  if (((-b+sqrt(delta))/2*a)<0&&((-b-sqrt(delta))/2*a)<0)
  {
  printf("pt vo nghiem");
  }
  else
  {
  if ((((-b+sqrt(delta))/2*a)<0)
  {
  printf("pt co 2 nghiem x1 = ,x2 = ,",sqrt((-b-sqrt(delta))/2*a),-(sqrt((-b-sqrt(delta))/2*a)));
  }
  else
  {
  printf("pt co 2 nghiem x1 = ,x2 = ,",sqrt((-b+sqrt(delta))/2*a),-(sqrt((-b+sqrt(delta))/2*a)));
  }
  }
  }
  getch ();
  return 0;
  }

  đây la hàm trùng phương máy báo sai ở phần số 42 và 89 ,có thể giúp em sửa lỗi bài toán trên

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  /pentest
  Bài viết
  44

  Đọc cái này trước đã rồi tính sau: http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=6131

Các đề tài tương tự

 1. Kiểm tra dữ liệu có trùng hay không trong C#?
  Gửi bởi wyku trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 17-12-2011, 07:05 PM
 2. MS SQL với C# tìm bản ghi trùng đã có trong SQL
  Gửi bởi dechangcum trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-06-2011, 12:30 PM
 3. Lấy dữ liệu không trùng nhau trong câu lệnh sql?
  Gửi bởi longkillss trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-06-2011, 07:50 AM
 4. Làm thế nào để xóa một số trùng nhau trong một dãy số trong C++?
  Gửi bởi longkungfu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 02-03-2011, 10:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn