Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lỗi Rune-time check failure - The variable is being used without being defined?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  3

  Mặc định Lỗi Rune-time check failure - The variable is being used without being defined?

  Giúp mình với, khi chạy nó báo lỗi Rune-time check failure #3 - The variable 'N' is being used without being defined.

  Mình đã thử sửa mà ko dc, nhờ các bạn giúp mình nhé

  Code:
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  using namespace std;
  #define MAX 100
  void docfile(int a[MAX],int N)
  {
  	int i, j;
  	ifstream in("text.txt", ios::in);
  	in>>N;
  	cout<<"Day so trong file text.txt la : "<<endl;
  	for(i=0; i<N; i++)
  		in>>a[i];	
  	for(i=0; i<N; i++)	
  		cout<<a[i]<<" ";
  	cout<<endl;
  	in.close();
  }
  void chon(int a[MAX], int N)
  {
  	int i, j, tam, k;
  	for(i=1; i<N; i++)
  	{
  			k=i;
  			for(j=i+1; i<N; j++)
  			{
  				if (a[i]>a[j])
  					k=j;
  			}
  	tam = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tam;
  	}
  }
  
  
  void main()
  {
  	int a[MAX], N, i;
  	docfile(a,N);
  	chon(a,N);
  	cout<<"Day duoc sap xep lai la : ";
  	for(i=0; i<N; i++)
  		cout<<a[i]<<" ";
  	system("pause");
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  17

  Hàm docfile bạn muốn thay đổi giá trị của N (thông qua in >> N) thì cần truyền N vào hàm theo kiểu con trỏ:

  Code:
  void docfile(int a[MAX],int* N)
  Hoặc tham chiếu:

  Code:
  void docfile(int a[MAX],int& N)
  Ở hàm main, sau khi gọi docfile, truyền N vào, bạn hy vọng N đã thay đổi, nhưng thật ra vì truyền theo kiểu trị (tức là copy ra 1 N khác và gửi bản copy của N đó cho docfile) nên N vẫn chưa thay đổi, và tức là N vẫn mang giá trị ban đầu (không biết bằng bao nhiêu, vì khi định nghĩa N, bạn chưa khởi gán cho nó).

  Do đó truyền N (chưa được khởi gán giá trị nào hết) vào hàm chon rồi dùng thì sẽ gây lỗi.

  Mình nghĩ vậy :-D

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Lỗi Runtime Check Failure #3
  Gửi bởi csfire trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-12-2011, 09:12 AM
 2. ADO.NET Chỉ cho phép check một dòng trong cột check trên Datagridview
  Gửi bởi bkmt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 02-12-2011, 08:21 AM
 3. sửa lỗi A local variable named 'tam' is already defined in this scop như thế nào?
  Gửi bởi bancalem trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-10-2010, 06:40 PM
 4. Lỗi "Run-time check failure #2"
  Gửi bởi akhoi90 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-02-2009, 05:47 PM
 5. Dùng time kết hợp date/time/year để auto...
  Gửi bởi luboquanvu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 33
  Bài viết cuối: 13-12-2008, 10:58 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn