các bạn nào rành về đệ quy có thể gợi ý cách tính căn bặc N của một số X bằng đệ quy không

:(( chỉ là gợi ý cách giải thôi nhé vì trước đó mình có mở một topic mà bị đóng rồi :((