Dạo này em đang nghiên cứu chương trình ollydbg để inject 1 file dll vào một file exe, nhưng khổ nỗi là khi inject được rồi thì làm sao để chạy được function trong dll mà mình đã inject và dll dùng để inject viết theo kiểu như thế nào có khác với một dll bình thường không? rất mong các cao thủ Hook chỉ giáo giùm