Minh đang coi lập trình 3D với DirectX nhưng không biết làm sao để có đươc file .X định dạng réource.Bạn nào bik chỉ mình với.Thank all