Mình có thể hình dung được cách giải quyết mà không thể code ra được, các bạn giúp mình nhanh với nhé:
Viết chương trình máy tính giải bài toán sau bằng phương pháp mô phỏng thông qua C hoặc Turbo C:
Một sọt cam rất lớn được phân laọi theo cách sau: Chọn ngẫu nhiên 20 quả cam làm mẫu đại diện.
- Nếu mẫu không có quả cam hỏng nào thì sọt cam được sắp xếp loại 1.
- Nếu mẫu có 1 hoặc 2 quả hỏng thì sọt cam được xếp loại 2.
- Trong trường hợp còn lại (có từ 3 quả hỏng trở lên) thì sọt cam được xếp loại 3.
Giả sử tỷ lệ cam hỏng là 3%, hãy tính xác suất để:
(a) Sọt cam được xếp laọi 1.
(b) Sọt cam được xếp loại 2.
(c) Sọt cam được xếp loại 3.

Theo hướng mình nghĩ thì bài này cần dùng hàm random nên phải thực hiện với C trong nền Turbo C++. Cái phần sau cùng thì có nên dùng switch() không nhỉ?