Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: convert type từ ArrayList thành mảng DataRow[] như thế nào ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định convert type từ ArrayList thành mảng DataRow[] như thế nào ?

  mình có 1 lớp chứa nhiều ArrayList bên trong lớp đó, mỗi thành phần trong ArrayList là 1 DataRow,
  bây giờ mình muốn chuyển các ArrayList đó thành các mảng DataRow[], nhưng máy báo lỗi là ko convert như vậy được. "Cannot convert type 'System.Collections.ArrayList' to 'System.Data.DataRow[]".Bây giờ làm sao lấy được dũ liệu trong ArrayList thành mảng DataRow[]?
  Thanks in advance!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  123

  Mảng datarow= datatable mất rồi!

  ps: Hình như mình ko thể new 1 datarow đc

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  TP HCM
  Bài viết
  5

  Bạn lên google search đi mình search thử được cái này
  Mình cũng chưa thử nhưng đọc qua thấy hay hay hy vọng có ích cho bạn

  Code:
  using System;
  using System.Collections;
  using System.Text;
  using System.Data;
  using System.Collections;
  
  namespace MyConverter
  {
    class Converters
    {
      public static DataTable ToDataTable(ArrayList alist) 
      { DataTable dt = new DataTable();
        
        if (alist[0] == null)
        throw new FormatException("Parameter ArrayList empty");
        dt.TableName = alist[0].GetType().Name;
        DataRow dr;
        System.Reflection.PropertyInfo [] propInfo =alist[0].GetType().GetProperties();
        for(int i=0; i< propInfo.Length;i++)
        {        
          dt.Columns.Add(propInfo[i].Name, propInfo[i].PropertyType);
        }
  
        for(int row =0;row < alist.Count ; row++)
        {
          dr = dt.NewRow();
          for (int i=0;i< propInfo.Length;i++)
          {
            object tempObject =alist[row];
  
            object t = propInfo[i].GetValue(tempObject, null);
            /*object t =tempObject.GetType().InvokeMember(propInfo[i].Name,
                 R.BindingFlags.GetProperty , null,tempObject , new object [] {});*/
            if (t!=null)
            dr[i] = t.ToString(); 
          }
        dt.Rows.Add(dr);
        } 
        return dt;
      }
  
      public static DataTable ToDataTable(ArrayList alist, ArrayList alColNames)
      {
        DataTable dt = new DataTable();
  
        if (alist[0] == null)
          throw new FormatException("Parameter ArrayList empty");
        dt.TableName = alist[0].GetType().Name;
        DataRow dr;
        System.Reflection.PropertyInfo[] propInfo = alist[0].GetType().GetProperties();
        for (int i = 0; i < propInfo.Length; i++)
        {
          for (int j = 0; j < alColNames.Count; j++)
          {
            if (alColNames[j].ToString() == propInfo[i].Name)
            {
              dt.Columns.Add(propInfo[i].Name, propInfo[i].PropertyType);
              break;
            }
          }        
        }
  
        for (int row = 0; row < alist.Count; row++)
        {
          dr = dt.NewRow();
          for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)
          {
            object tempObject = alist[row];
  
            object t = propInfo[i].GetValue(tempObject, null);
            /*object t =tempObject.GetType().InvokeMember(propInfo[i].Name,
                 R.BindingFlags.GetProperty , null,tempObject , new object [] {});*/
            if (t != null)
              dr[i] = t.ToString();
          }
          dt.Rows.Add(dr);
        }
        return dt;
      }
    }
  }
  Có thể xem thêm ở http://www.codeproject.com/KB/collec..._to_table.aspx
  YM! chitchatchut2006

Các đề tài tương tự

 1. lỗi Cannot convert type 'char' to 'string'
  Gửi bởi newshacker trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 09-10-2015, 02:07 AM
 2. Lỗi convert type[] ->Type (MVC 3)
  Gửi bởi nhuphuc1007 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-07-2013, 04:47 PM
 3. Convert type object[] to string
  Gửi bởi nh0cvip trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-04-2013, 09:10 AM
 4. Lỗi: Cannot implicitly convert type 'int' to 'bool'
  Gửi bởi gacongnghiep_cs trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 18-03-2011, 08:49 PM
 5. Lỗi Cannot implicitly convert type khi Convert Array to List trong WCF ???
  Gửi bởi dangbk trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 26-09-2010, 05:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn