Hiện tại em đang thử viết một chương trình truyền file p2p. Do điều kiện không cho phép nên ko có một hệ thống mạng thực sự cho mình thử nghiệm. Vì vậy em gửi bài này là để hỏi các anh chị đi trước: Liệu có phần mềm nào giúp giả lập được nhiều máy một lúc và giả lập được kết nối internet giữa chúng (đặc biệt là băng thông) không ạ?

Cảm ơn các anh/chị rất nhiều.