Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Mã màu trong việc lập trình trên c++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  3

  Question Mã màu trong việc lập trình trên c++

  Em có 1 file trong game viết trên c++, em đã thử thay đổi mã màu của nó nhưng lên google thì rối tùm lum vì trên ấy có rất nhiều dạng mã, làm sao để phân biệt được mã màu nào dùng trong file ấy.
  Mã màu trong file ấy có dạng là: 0x phía sau có thêm 4 chữ số nữa.
  Vd: white: 0xffff
  Ở đây em chỉ hỏi mã màu nên 0 có gì gọi là ngoài kiến thức c++. Mong các bạn giúp đỡ
  File đây:

  // 自动生成:/make/item/make30

  #include <equip.h>

  inherit "/inh/equip/back";
  int get_item_color() { return 2; }
  // 函数:适用门派
  int get_family() { return 8; }

  // 函数:构造处理
  void create()
  {
  set_name("Thánh Linh Chi Dực·Trắng Thuần");
  set_picid_1(3028);
  set_picid_2(3028);

  set_level(1);
  set_bind(1);
  set_value(1000);
  set_max_lasting(21599);
  set("cp", 300);
  set("dp", 300);
  set("hp", 800);
  set("mp", 800);
  set("sp", 100);

  setup();

  set_gender(2);
  set_back_type(7);
  set_back2_type(7);
  set_back_color(0xffff);
  set_back2_color(0xffff
  );
  }

  // 函数:获取描述
  string get_desc()
  {
  return "Thánh vật của sứ giả Quang Minh, dùng để ngăn cản lực lượng tà ác uy hiếp.";
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Muốn biết mã màu đó thuộc hệ gì thì bạn phải đưa code của hàm set_back_color và set_back_color2 chứ. Nhìn vào con số vô nghĩa ấy thì biết được gì.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  3

  Có phải cái này không, mình mới tập tành việt hóa game thôi mong bạn chỉ dùm cái mã màu, mấy cái mã màu phía dưới dùng thì được nhưng không có đẹp

  #ifndef _EQUIP_H_
  #define _EQUIP_H_

  int get_armor_code();
  int get_armor_color_1();
  int get_armor_color_2();
  int get_head_code();
  int get_head_color();
  int get_weapon_code();
  int get_weapon_code_2();

  #define MAX_EQUIP 9 // 装备总数

  #define HEAD_TYPE 101 // 头部(勿改号码顺序)
  #define NECK_TYPE 102 // 颈部
  #define WEAPON_TYPE 103 // 手部:武器
  #define ARMOR_TYPE 104 // 身部:防具
  #define WAIST_TYPE 105 // 腰部
  #define BOOTS_TYPE 106 // 脚部
  #define HAND_TYPE 107 // 法宝/毒药/阵旗
  #define FAMILY_TYPE 108 // 门派信物
  #define BACK_TYPE 109 // 背饰

  #define HEAD_POSITION 0 // 头部(勿改号码顺序)
  #define NECK_POSITION 1 // 颈部
  #define WEAPON_POSITION 2 // 手部:武器
  #define ARMOR_POSITION 3 // 身部:防具
  #define WAIST_POSITION 4 // 腰部
  #define BOOTS_POSITION 5 // 脚部
  #define HAND_POSITION 6 // 法宝/毒药/阵旗
  #define FAMILY_POSITION 7 // 门派信物
  #define BACK_POSITION 8 // 背饰

  #define BAG_TYPE_1 1 // 包裹
  #define BAG_TYPE_2 2 // 百宝囊
  #define BAG_TYPE_3 4 // 乾坤袋

  #define UNARMED 60 // 空手
  #define BLADE 61 // 刀
  #define SWORD 62 // 剑
  #define SPEAR 63 // 枪
  #define STICK 64 // 棍
  #define THROWING 69 // 暗器

  #define M_DUANGUA 10000 // 短褂
  #define M_BUYI 10000 // 布衣
  #define M_JINZHUANG 30000 // 劲装
  #define M_CHANGPAO 40000 // 长袍
  #define M_GUANPAO 70000 // 官袍
  #define M_PIJIA 50000 // 皮甲
  #define M_RUANJIA 50000 // 软甲
  #define M_KAIJIA 40000 // 铠甲
  #define M_ZHANJIA 40000 // 战甲
  #define F_DUANSHAN 10100 // 短衫
  #define F_BUYI 10100 // 布衣
  #define F_JINZHUANG 30100 // 劲装
  #define F_BEIZI 40000 // 背子
  #define F_RUQUN 70100 // 襦裙
  #define F_PIJIA 50100 // 皮甲
  #define F_RUANJIA 50100 // 软甲
  #define F_KAIJIA 40100 // 铠甲
  #define F_ZHANJIA 40100 // 战甲

  #define X_JIANGSHI 99 // 僵尸
  #define X_JOBS 100 // 职业类

  #define M_BANGDAI 40 // 绑带
  #define M_ZHANMAO 41 // 毡帽
  #define M_WUSHENGMAO 42 // 武生帽
  #define M_PINGMAO 43 // 平帽
  #define M_DAOGUAN 44 // 道冠
  #define M_PIMAO 45 // 皮帽
  #define M_ZIJINGUAN 46 // 紫金冠
  #define M_YINGKUI 47 // 缨盔
  #define M_ZHANKUI 48 // 战盔
  #define F_BANGDAI 50 // 绑带
  #define F_PINGMAO 51 // 平帽
  #define F_WUSHENGMAO 52 // 武生帽
  #define F_DAOGUAN 53 // 道冠
  #define F_SHAMAO 54 // 纱帽
  #define F_PIMAO 55 // 皮帽
  #define F_ZIJINGUAN 56 // 紫金冠
  #define F_YINGKUI 57 // 缨盔
  #define F_ZHANKUI 58 // 战盔

  #define H_WHITE 0x630c
  #define M_WHITE 0x52aa
  #define WHITE 0x4a49 // 白色
  #define H_GRAY 0x39e7
  #define M_GRAY 0x3186
  #define GRAY 0x2124 // 灰色
  #define H_BLACK 0x18c3
  #define M_BLACK 0x0861
  #define BLACK 0x0020 // 黑色
  #define H_RED 0x6186
  #define M_RED 0x60c3
  #define D_RED 0x6000 // 红色
  #define H_MAROON 0x30c3
  #define M_MAROON 0x3061
  #define MAROON 0x3000 // 绛紫(暗红)
  #define H_LIME 0x3306
  #define M_LIME 0x1b03
  #define LIME 0x0300 // 草绿
  #define H_GREEN 0x1983
  #define M_GREEN 0x0981
  #define GREEN 0x0180 // 绿色(深绿)
  #define H_BLUE 0x318c
  #define M_BLUE 0x18cc
  #define BLUE 0x000c // 蓝色
  #define H_NAVY 0x18c6
  #define M_NAVY 0x0866
  #define NAVY 0x0006 // 藏蓝(深蓝)
  #define H_YELLOW 0x6306
  #define M_YELLOW 0x6303
  #define YELLOW 0x6300 // 黄色
  #define H_OLIVE 0x3183
  #define M_OLIVE 0x3181
  #define OLIVE 0x3180 // 橄榄(暗黄)
  #define H_FUCHSIA 0x618c
  #define M_FUCHSIA 0x60cc
  #define FUCHSIA 0x600c // 紫红
  #define H_PURPLE 0x30c6
  #define M_PURPLE 0x3066
  #define PURPLE 0x3006 // 紫色(深紫)
  #define H_CYAN 0x330c
  #define M_CYAN 0x1b0c
  #define CYAN 0x030c // 海蓝
  #define H_TEAL 0x1986
  #define M_TEAL 0x0986
  #define TEAL 0x0186 // 黑绿(深青)

  #define H_ORANGE 0x6180
  #define M_ORANGE 0x5140
  #define ORANGE 0x4100 // 橙色
  #define H_BROWN 0x30c0
  #define M_BROWN 0x2080
  #define BROWN 0x1040 // 褐色
  #define H_PINK 0x6006
  #define M_PINK 0x5005
  #define PINK 0x4004 // 粉红
  #define H_RADIANCE 0x3003
  #define M_RADIANCE 0x2002
  #define RADIANCE 0x1001 // 深粉红

  #define H_WHITE_H 0x630c0000
  #define M_WHITE_H 0x52aa0000
  #define WHITE_H 0x4a490000 // 白色
  #define H_GRAY_H 0x39e70000
  #define M_GRAY_H 0x31860000
  #define GRAY_H 0x21240000 // 灰色
  #define H_BLACK_H 0x18c30000
  #define M_BLACK_H 0x08610000
  #define BLACK_H 0x00200000 // 黑色
  #define H_RED_H 0x61860000
  #define M_RED_H 0x60c30000
  #define D_RED_H 0x60000000 // 红色
  #define H_MAROON_H 0x30c30000
  #define M_MAROON_H 0x30610000
  #define MAROON_H 0x30000000 // 绛紫(暗红)
  #define H_LIME_H 0x33060000
  #define M_LIME_H 0x1b030000
  #define LIME_H 0x03000000 // 草绿
  #define H_GREEN_H 0x19830000
  #define M_GREEN_H 0x09810000
  #define GREEN_H 0x01800000 // 绿色(深绿)
  #define H_BLUE_H 0x318c0000
  #define M_BLUE_H 0x18cc0000
  #define BLUE_H 0x000c0000 // 蓝色
  #define H_NAVY_H 0x18c60000
  #define M_NAVY_H 0x08660000
  #define NAVY_H 0x00060000 // 藏蓝(深蓝)
  #define H_YELLOW_H 0x63060000
  #define M_YELLOW_H 0x63030000
  #define YELLOW_H 0x63000000 // 黄色
  #define H_OLIVE_H 0x31830000
  #define M_OLIVE_H 0x31810000
  #define OLIVE_H 0x31800000 // 橄榄(暗黄)
  #define H_FUCHSIA_H 0x618c0000
  #define M_FUCHSIA_H 0x60cc0000
  #define FUCHSIA_H 0x600c0000 // 紫红
  #define H_PURPLE_H 0x30c60000
  #define M_PURPLE_H 0x30660000
  #define PURPLE_H 0x30060000 // 紫色(深紫)
  #define H_CYAN_H 0x330c0000
  #define M_CYAN_H 0x1b0c0000
  #define CYAN_H 0x030c0000 // 海蓝
  #define H_TEAL_H 0x19860000
  #define M_TEAL_H 0x09860000
  #define TEAL_H 0x01860000 // 黑绿(深青)

  #define H_ORANGE_H 0x61800000
  #define M_ORANGE_H 0x51400000
  #define ORANGE_H 0x41000000 // 橙色
  #define H_BROWN_H 0x30c00000
  #define M_BROWN_H 0x20800000
  #define BROWN_H 0x10400000 // 褐色
  #define H_PINK_H 0x60060000
  #define M_PINK_H 0x50050000
  #define PINK_H 0x40040000 // 粉红
  #define H_RADIANCE_H 0x30030000
  #define M_RADIANCE_H 0x20020000
  #define RADIANCE_H 0x10010000 // 深粉红

  #endif /* _EQUIP_H_ */
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi changbluetooth : 29-09-2011 lúc 02:44 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  3

  Mình search trong thư mục thấy cái này có liên quan, bạn xem dùm mình luôn nha.

  #include <equip.h>

  inherit ITEM;
  inherit "/inh/equip/equip";

  private static int Gender; // 性别标志
  private static int Type1; // 背饰代码1
  private static int Type2; // 背饰代码2
  private static int Color1; // 背饰1颜色(色码2,色码1)
  private static int Color2; // 背饰2颜色(色码4,色码3)

  // 函数:获取性别标志
  int get_gender() { return Gender; }

  // 函数:设置性别标志
  int set_gender( int flag ) { return Gender = flag; }

  int get_back_type() {return Type1;}

  int set_back_type(int i) {return Type1 = i;}

  int get_back2_type() {return Type2;}

  int set_back2_type(int i) {return Type2 = i;}

  int get_back_color() {return Color1;}

  int set_back_color(int i) {return Color1 = i;}

  int get_back2_color() {return Color2;}

  int set_back2_color(int i) {return Color2 = i;}

  int get_equip_type() { return BACK_TYPE; }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạn xem biến Color1 và Color2 khai báo ở đâu và những chỗ nào sử dụng nó.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. Dữ liệu quá nhiều mà hiển thị trên trên màn hình 25x80 trong C.
  Gửi bởi muiyen trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 12-10-2013, 01:00 PM
 2. So sánh 1 số đã nhập trên textbox với 1 số trong cột kiểu int trên SQL
  Gửi bởi dmttuan247 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 19-08-2012, 08:54 PM
 3. quản lý cửa sổ trong C#. Tạo form trong suốt trên C#? cho mình hỏi
  Gửi bởi namnt90 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 18-10-2010, 07:07 PM
 4. TÍnh số ngày trong tuần trong khoảng thời gian trên C#??
  Gửi bởi kiemphivn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-05-2009, 03:30 PM
 5. Hiện các control trên form trong suốt trong lập trình C#
  Gửi bởi dieucay555 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-07-2008, 07:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn