Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: làm Form đăng nhập"cao thủ vào giúp em với" [Nội dung không rõ ràng.Vấn đề ở chỗ nào ?]

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  0

  Unhappy làm Form đăng nhập"cao thủ vào giúp em với" [Nội dung không rõ ràng.Vấn đề ở chỗ nào ?]

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Linq;
  7. using System.Text;
  8. using System.Windows.Forms;
  9. using System.Data.OleDb;
  10.  
  11. namespace DatabaseDemo
  12. {
  13.     public partial class DangNhap : Form
  14.     {
  15.         OleDbConnection kn;
  16.         OleDbDataAdapter da;
  17.         DataSet ds;
  18.         public DangNhap()
  19.         {
  20.             InitializeComponent();
  21.         }
  22.  
  23.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  24.         {
  25.             kn = new OleDbConnection();
  26.             //Kết nối CSDL
  27.             kn.ConnectionString = "Provider = Microsoft.Jet.Oledb.4.0;"
  28.                 + "Data Source = E:\\HocSinh.mdb";
  29.             kn.Open();
  30.             //Lấy dữ liệu bằng câu truy vấn
  31.             string sql = "Select * from tblDangNhap where tendn like '"
  32.                 + textBox1.Text + "' and matkhau = '" + textBox2.Text +"'";
  33.             da = new OleDbDataAdapter(sql, kn);
  34.             ds = new DataSet();
  35.             //Đưa dữ liệu vào bảng ảo
  36.             da.Fill(ds, "BangUsers");
  37.             if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
  38.             {
  39.                 MDIform mdif = new MDIform();
  40.                 mdif.Show();
  41.             }
  42.             //kn.Close();
  43.         }
  44.     }
  45. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi huuhung : 29-09-2011 lúc 12:50 PM. Lý do: cho code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  35

  chưa hiểu rõ là ý bạn định hỏi gì - cẩn thận lại bị sọc rác

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  189

  Bạn muốn cái gì sao không nói luôn? Có gì mọi người biết thì giúp!kaka

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  41

  Theo mình thấy thì bạn muốn sau khi nhập tk & mk thì sẽ kiểm tra trong bảng tblDangNhap. Nếu có bản ghi thì sẽ gọi 1 form mới ra. Nhưng mình thấy dòng này có vấn đề
  da.Fill(ds, "BangUsers");
  bạn thay bằng da.Fill(ds); thử xem.
  Thân!

Các đề tài tương tự

 1. Database Không thể đăng nhập vào SQL bằng quyền "sa" được ? Cách giải quyết như thế nào ?
  Gửi bởi tranngochuantk8 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 07-06-2013, 12:11 PM
 2. Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 11:01 PM
 3. Lập trình C++ khai báo biến "int" "float" khác nhau như thế nào? (giúp em gấp)
  Gửi bởi hacphieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 02-04-2011, 10:57 AM
 4. một chút về "form trên C#" ai có thể giúp ???
  Gửi bởi andy2009 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 23-03-2008, 12:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn