Ai có tài liệu đơn giản dễ hiểu về buffer thì cho mình xin

Còn ai pro thì có thể giúp mình bộ nhớ đệm để khi load picturebox vào panel nó ko bị chậm và bị giật hình khi kéo lên kéo xuống xem ảnh

Thx nhiều