1 hàng dọc đằng trước thẳng, 1 2 3 ... nào


cái gì đây ???


thuyền mẹ


gà trống: để anh wa mở đường trước cho mí em nhoa !!!


xếp hàng thằng vào, kẻo té


ye! có đồ ăn zòy....ngủ nào...


hò zô ta....lên nào....

sưu tầm