Mình lập trình trên visual studio 2008. Mình nhúng file flash vào phần debug. khi ấn F5 thì file flash vẫn chạy bình thường nhưng khi đóng gói thì lại báo là : "the following files may have dependencies that cannot be determined automatically.please confirm that all dependencies have been added to the project". Bạn nào biết cách đóng gói để khi coppy sang máy khác thì vẫn chạy bình thường thì chỉ giúp mình với nhé!thanks!