Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tìm khoảng cách của 2 điểm lớn nhất trong n điểm nhập vào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  10

  Red face Tìm khoảng cách của 2 điểm lớn nhất trong n điểm nhập vào?

  Các pro giúp mình bài này với! Mai kiểm tra rồi?
  Đề bài là: Tạo lớp diem các điểm trong không gian 3 chiều với các phương thức nhập tọa độ, in tọa độ. Tạo lớp doanthang kế thừa từ lớp diem và có các phương thức nhập dữ liệu 2 điểm , in dữ liệu 2 điểm, tính độ dài đoạn thẳng nối 2 điểm.Lập trình nhập tọa độ n điểm va tìm 2 điểm A,B trong n điểm sao cho độ dài đoạn AB là lớn nhất?
  Mình làm được các ý đầu rồi còn ý cuối tìm độ dài lớn nhất trong n điểm khó quá mong các pro giải giúp.
  Đây là bài code mình đã làm các bạn có thể sửa luôn trên code cho mình dễ hiểu nha!
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<math.h>
  3. class diem
  4. {
  5.     protected:
  6.         float x,y,z;
  7.     public:
  8.         diem()
  9.         {
  10.             x=y=z=0;
  11.         }
  12.         void nhap();
  13.         float getx();
  14.         float gety();
  15.         float getz();
  16.         void hien();
  17. };
  18. void diem::nhap()
  19. {
  20.     cout<<"Nhap toa do x,y,z \n";
  21.     cin>>x>>y>>z;
  22. }
  23. float diem::getx()
  24. {
  25.     return x;
  26. }
  27. float diem::gety()
  28. {
  29.     return y;
  30. }
  31. float diem::getz()
  32. {
  33.     return z;
  34. }
  35.  
  36. void diem::hien()
  37. {
  38.         cout<<"("<< x <<"," << y <<"," <<z << ")\n";
  39.  
  40. }
  41. class doanthang:public diem
  42. {
  43.     public:
  44.         float kc;
  45.         float tinhdodai(diem,diem);
  46.         void dodaimax(diem);
  47. };
  48. float doanthang::tinhdodai(diem a,diem b)
  49. {
  50.     float dx,dy,dz;
  51.     dx=a.getx()-b.getx();
  52.     dy=a.gety()-b.gety();
  53.     dz=a.getz()-b.getz();
  54.     return sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz);
  55.     kc=sqrt(dx*dx+dy*dy+dz*dz);
  56. }
  57.  
  58. void main()
  59. {
  60.     diem A,B;
  61.     doanthang L;
  62.     cout<<"Nhap toa do diem A:\n";A.nhap();
  63.     cout<<"Nhap toa do diem B:\n";B.nhap();
  64.     cout<<"Toa do diem A: ";A.hien();
  65.     cout<<"Toa do diem B: ";B.hien();
  66.     cout<<"Khoang cach giua A va B: "<<L.tinhdodai(A,B);
  67. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  bắt cặp điểm 0-1 là max.rồi đặt cố định 0 duyệt lên dần các điểm còn lại cái nào max hơn lại gán vào max.mún nữa thì ghi nhớ vị trí của điểm thứ i đó

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  My Home
  Bài viết
  772

  Tớ code thuật toán thì quen thói viết C thuần rồi. Thế nên cứ C mà téng thôi.
  Khoảng cách lớn nhất của hệ n điểm.
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <memory.h>
  4. #include <math.h>
  5.  
  6. typedef struct pointstruct
  7. {
  8.         float x;
  9.         float y;
  10.         float z;
  11. }point_t;
  12.  
  13. float distance(point_t begin, point_t end)
  14. {
  15.         float dx = end.x - begin.x;
  16.         float dy = end.y - begin.y;
  17.         float dz = end.z - begin.z;
  18.         return sqrt(dx * dx + dy * dy + dz * dz);
  19. }
  20.  
  21. void enumerate(int* a, int n, int k,int start, int current, point_t* points, float* max)
  22. {
  23.     int i, first = 0;
  24.     point_t *from;
  25.     point_t *end;
  26.     float d;
  27.     if(current == k)
  28.     {
  29.         for(i = 0; i < n; i++)
  30.         {
  31.             if(a[i])
  32.             {
  33.                 if(!first)
  34.                 {
  35.                     first = 1;
  36.                     from = points + i;
  37.                 }
  38.                 else
  39.                 {
  40.                     end = points + i;
  41.                     break;
  42.  
  43.                 }
  44.             }
  45.         }
  46.         d = distance(*from, *end);
  47.         if(*max < d)
  48.                 *max = d;
  49.         return;
  50.     }
  51.     for(i = start; i < n; i++)
  52.     {
  53.         if(!a[i])
  54.         {
  55.             a[i] = i + 1;
  56.             enumerate(a, n, k, i, current + 1, points, max);
  57.             a[i] = 0;
  58.         }
  59.     }
  60.  
  61. }
  62. void combination_enumerate(int n, point_t* points)
  63. {
  64.     int *a;
  65.     float max = 0;
  66.     if(n < 0)
  67.     {
  68.         printf("n: invalid input\n");
  69.         return;
  70.     }
  71.     a = (int *)malloc(n * sizeof(int));
  72.     memset(a, 0, n* sizeof(int));
  73.  
  74.     enumerate(a, n, 2, 0, 0, points, &max);
  75.     printf("Max distance = %f\n", max);
  76.     free(a);
  77.  
  78. }
  79.  
  80. int main()
  81. {
  82.     point_t points[] = {{4.f, 5.3f, 0.f},
  83.                         {2.4f, 6.7f, 0.f},
  84.                         {0.f, 0.f, 0.f},
  85.                         {10.f, 10.f, 0.f}};
  86.     int size;
  87.     size = sizeof(points) / sizeof(point_t);
  88.     combination_enumerate(size, points);
  89.     return 0;
  90. }

Các đề tài tương tự

 1. Graphic Xử lý khoảng màu da người ( RGB ) khi nhận diện mặt người trong ảnh?
  Gửi bởi SkyAndOcean trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-08-2013, 02:16 PM
 2. Tìm phân số p/q trong khoảng a/b và c/d sao cho q nhỏ nhất
  Gửi bởi Anonymous trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-05-2011, 11:12 PM
 3. Chỉ cho nhập 1 khoảng số cụ thể vào textbox trong lập trình C#?
  Gửi bởi hunterval trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 29-01-2011, 04:07 PM
 4. Kỹ thuật C++ Các quy tắc nhập chuỗi trong C++, làm thế nào để nhập chuỗi có khoảng trắng?
  Gửi bởi quyen1991 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-11-2010, 03:36 PM
 5. Kỹ thuật C++ không nhập được khoảng trắng trong tập tin
  Gửi bởi cafelanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 28-05-2010, 11:56 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn