có bạn nào có code về bài toán phân công công việc bằng c# ko share cho mih vs.thầy giáo bắt pải dùng đồ họa mà mih chưa bít đồ họa c# nhiều.mong đc giúp đở của mọi ng.thank very much!